Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Haagan (Isonnevankuja 1, Isonevantie 28 ja Eliel Saarisen tie 45) poik­kea­mis­ha­ke­muk­ses­ta

Alue kartalla.

Lähetimme 23.1.2024 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien poikkeamishakemusta Riistavuoren alueella:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Lähetämme tässä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen lyhyen kannanoton poikkeamishakemuksesta, joka koskee Riistavuoressa Englantilaisen koulun rakentamista. Se on tämänpäiväisen lautakunnan kokouksen esityslistalla asiana 11.

Liito-oravien ydinalue tulee säästää rakentamiselta Englantilaiselle koululle varatuilla tonteilla. Pidämme hyvänä lautakunnan edellisessä kokouksessa esillä ollutta ehdotusta, että koululle etsitään uusi tontti muualta, jossa arvokkaat luontoalueet eivät vaarannu.

Päätökset ja poikkeusluvat, joilla hävitetään uhanalaisten ja suojeltujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä uhanalaisia luontotyyppejä, eivät ole kaupunkistrategian ja LUMO-ohjelman mukaisia. Olemme viime vuosina joutuneet huomauttamaan useissa vireillä olevissa kaavahankkeissa ja suunnitelmissa liito-oravan ydinalueille rakentamisesta. Olisi myös ympäristökasvatuksen näkökulmasta esimerkillinen päätös säästää liito-oravien ydinalue – ei hävittää sitä lasten ja nuorten käyttämän koulun tieltä. 

Helsingissä 23.1.2024

Antti Halkka

varapuheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry