Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Riis­ta­vuo­ri­ryh­mä tiedottaa: Riistavuoren ase­ma­kaa­vaeh­do­tus hylättävä. Raitiotie rajoitettava Huo­pa­lah­den­tiel­le.

Kaupungin konsulttina toimineen WSP:n raportin kuvasta havainnollistuu näköalakallio sitten, kun rakennukset on rakennettu sen reunoille.

Riistavuoriryhmä julkaisi 11.1.2024 tiedotteen (HUOM! Tiedote ei ole Helsyn kannanotto eikä täten edusta Helsyn virallista kantaa):

Riistavuoren asemakaavaehdotus hylättävä. Raitiotie rajoitettava Huopalahdentielle.

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.1. päättänyt hyväksyä asemakaavaehdotuksen, jolla Riistavuoren puistoon rakennettaisiin kantakaupunkia vastaavalla tehokkuudella ns. bulevardikaupunki. Toteutuessaan ehdotus merkitsisi yli 70 vuotta Etelä-Haagan asukkaita palvelleen virkistysalueen häviämistä, koulujen ja päiväkotien toiminnan vaikeutumista, laajamittaista luontokatoa, seudullisen ulkoilureitin katkeamista ja etenkin vanhemman väestön liikuntamahdollisuuksien rajoittumista. Kaupungin rakentaminen puiston keskeiseen osaan veisi noin 8 000 haagalaiselta ainoan kävelyetäisyydellä olevan virkistysalueen.

Puiston keskeinen osa on koko alueen läpi kulkeva kauniisti mutkitteleva, hoidettu ulkoilutie, jolla kulkiessa tai hiihtäessä on ollut aito metsän tuntu. Luonnonmukaista reittiä pitkin on päässyt aina Vantaalle tai keskuspuistoon saakka. Ulkoilutie muutettaisiin kaduksi, jonka molemmille puolille kohoaisi 5-6 -kerroksisia kerrostaloja. Välimatka lähimpiin olemassa oleviin kerrostaloihin jäisi kapeimmillaan 40 metriin.

Riistavuoren arvokkain luontokohde on harjun laella oleva laaja, tasainen kalliomuodostelma, jolta aukeaa näkymä kauaksi länteen. Helppokulkuisena ja illallakin aurinkoisena ”haagalaisten Matokalliona” tunnettu näköalakallio on paikka, jossa pysähdytään ja jonne usein jäädään myös hetkeksi oleskelemaan. Asemakaavaehdotuksen mukaan se supistuisi leveydeltään 30-50 metrin kallioksi, jonka ympärillä kohoaisivat 5-7 -kerroksiset kerrostalot. Se muuttaisi alueen luonteen täysin. Se ei olisi enää rauhallinen kallio, jossa voi kokea luonnon mahtavuuden, vaan vilkas katuaukio kerrostalojen keskellä.

Riistavuoriryhmä oli ehdottanut asemakaavaehdotuksen muuttamista niin, että puiston läpi kulkeva seudullinen ulkoilutie ympäristöineen ja näköalakallio säilytetään rakentamattomina. Ryhmä ehdotti rakentamisen keskittämistä yhteen rakennusriviin Vihdintien reunaan niin, että pohjoisosassa Valimon aseman lähellä ja etelässä Haagan ympyrän luona voisi olla melko tehokastakin rakentamista. Sillä saataisiin noin puolet kaupungin tavoittelemasta asukasmäärästä. Se olisi mielestämme kohtuullinen kompromissi, mutta kaupungin kaavoitustoimen johto ei ole halunnut siitä edes keskustella.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myös hyväksyä Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelman, jolla Vihdintielle ja Kaupintielle rakennetaan raitiotie. Ryhmä on jo aikaisemmin todennut, että se on tarpeeton, koska alue on jo nyt tehokkaan raideliikenteen piirissä. Se tulee vielä paranemaan, kun Espoon kaupunkirata vuonna 2028 valmistuu. Raitiotien hyöty/kustannusarvio on myös todettu ennätyksellisen huonoksi 0,20. Haagalaisille tai päättäjille ei liioin ole annettu selvitystä bussilinjojen lakkauttamisesta ja muutoksista raitiotien toteutuessa. Ryhmä tukee lautakunnassa tehtyä esitystä näiden asioiden tarkemmasta selvittämisestä ja kaavoitusratkaisujen edistymisen odottamisesta sekä sitä, että kantakaupungin raitiotieverkkoa jatketaan tässä vaiheessa vain Huopalahdentielle päättyen Haagan liikenneympyrään.

Riistavuoriryhmä on tukenut Englantilaisen koulun rakentamista puiston ulkopuolella alun perin asuntolaksi kaavoitetuille tonteille eikä näe syytä kannan muuttamiseen etenkään, kun koulu on ilmaissut tukevansa Riistavuoren puiston säilyttämistä.

Riistavuoriryhmä tulee tiedottamaan asukkaille ja kaikille luontokadosta huolestuneille päättäjien ratkaisuista ja jatkamaan taistelua Etelä-Haagan ainoan merkittävän lähivirkistysalueen, Riistavuoren puiston puolesta.

Hyväksytty Riistavuoriryhmän kokouksessa 11.1.2024.

Riistavuoriryhmän puolesta: Lauri Nordberg, ryhmän vetäjä: lauri.nordberg(ät)kolumbus.fi