Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Eteläsataman saarten asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Eteläsataman saarten asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä siihen liittyvään muuhun aineistoon. Kaavaratkaisu on vielä varsin keskeneräinen joten pystymme lausumaan siitä varsin yleisellä tasolla. Suunnitelmasta ei esimerkiksi selviä, onko suunnitteilla lisärakentamista Ryssänsaarelle ja Luodolle (eteläinen Valkosaari). Valkosaarelle on sen sijaan tehty viitesuunnitelma, jossa esitetään lisärakentamista NJK-pursiseuran vuokraamille alueille.

Tässä vaiheessa pidämme tärkeänä tiettyjen luontoselvitysten toteuttamista ennen asemakaavan seuraavaa vaihetta. Koko kaava-alueen kasvillisuus, erityisesti kallio- ja rantakasvisto, tulisi kartoittaa kesäaikana. Lisäksi olisi selvitettävä alueen linnusto ja lepakot, jotka luultavasti hyödyntävät alueen vanhoja rakennuksia. Kartoitusten tulokset tulee hyödyntää rakentamisen ja virkistyskäytön suunnittelussa niin, että luontoarvot eivät kärsi.

Luontoselvitysten tekemisen lisäksi haluamme muistuttaa Eteläsataman saarten maiseman ja vanhojen rakennusten vaalimisen tärkeydestä Helsingissä. Alue voisi hyvin kuulua Museoviraston listaamiin valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin!

Helsingissä 18.12.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry