Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Yliskylänlahden asemakaavan muu­tos­luon­nok­ses­ta

Yliskylänlahden rantaa. Kuva: Riitta Malve

Lähetimme 24.11.2023 toistamiseen Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Yliskylänlahden asemakaavan muutosluonnosta:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet 

Aluksi haluamme kiittää siitä, että Yliskylänlahden asemakaavan muutosluonnos jäi pöydälle edellisessä lautakunnan kokouksessa. 

Helsyn vaatimus on ensisijaisesti, että rakentamisesta alueella luovutaan. Emme missään tapauksessa hyväksy sitä, että luonnonrantaa hävitetään tai ekologinen yhteys katkaistaan. Jos luontoa tuhoava ratkaisu kuitenkin valitaan, pyydämme huomioimaan seuraavan, jolla täydennämme kaavaluonnoksesta 20.11.2023 lähettämäämme kannanottoa.

  • Jos Tengströminpuiston metsäalueesta säästetään vain kaakkoiskulmassa kasvava uhanalainen tuore, runsasravinteinen lehto ulkoiluteiden, vanhan huvilan pihapiirin ja meren rajaamalla alueella, kannattaa huomioida nykytilanteessa metsärinteeltä lehtoon valuva vesi, joka kastelee ainakin ulkoilutien viereistä lehdon puustoa. Jos metsärinne hakataan ja louhitaan, valumavesien tilanne muuttuu, minkä vaikutukset on hyvä selvittää. Meri ja sen tulviminen kastelevat todennäköisesti riittävästi rannalla kasvavaa lehtoa.
  • Tengströminpuistosta on syytä säästää vähintään kumpikin lehto sekä huvilan rannan ja pihapiirin kookkaat tervalepät ja samalla luopua merentäytöstä niiden kohdalla. Tällöin Yliskylänlahden arvokas lepakkoalue ei mahdollisesti vaarannu niin paljon kuin muutoin. Tässäkin tapauksessa on syytä huomioida metsärinteeltä valuva vesi.
  • Tengströminpuistosta on säästettävä lehtojen lisäksi riittävästi metsärinteen kangasmetsää. Tällöin pystytään estämään negatiivista reunavaikutusta sekä alueellisen metsäverkostoyhteyden katkeaminen. Metsäverkostoyhteys toimii myös ekologisena käytävänä.

Aiempi kannanottomme löytyy täältä: https://www.sll.fi/helsinki/2023/11/20/kannanotto-yliskylanlahden-asemakaavan-muutosluonnoksesta/

Helsingissä 24.11.2023

Antti Halkka

varapuheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry