Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Fastholman luon­non­suo­je­lua­lu­een hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta

Ruskosammakoita Fastholmassa. Kuva: Riitta Malve

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää pääosin hyvänä parannuksena Fastholman luonnonsuojelualueen rajauksen laajentamista edellisestä ehdotuksesta. Kannustamme kuitenkin kaupunkia hankkimaan itselleen Helsingin seurakuntayhtymän maat Fastholmassa ja yhdistämään ne Fastholman luonnonsuojelualueeseen. Lisäksi rajaukseen tulisi ottaa mukaan siitä poistettu sammakoiden elinalue ulkoilutien ja lumenkeräyskentän välissä.

Seuraavassa muutamia parannusehdotuksia hoito- ja käyttösuunnitelman luonnokseen:

  • Noro, joka virtaa vuolaana syksyisin, keväisin sekä leutoina talvijaksoina luontotyyppikuvion 13 halki, on syytä merkitä hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Noro on kaksiosainen, painuen lyhyellä matkalla maan alle. Ulkoilutien varressa se kerääntyy lammikoksi ja virtaa tien reunassa. Sitten vesi vaikuttaa tulvivan tien yli ja kulkeutuvan ilman putkea tien ali ruovikkoon ja lammikkoon, jossa on havaittu viitasammakoita (ks. tarkemmin seuraava kohta). Kivikkoisen noron pohja ja reunat ovat kuluneet, koska se on kävelijöiden ja pyöräilijöiden ympärivuotisesti käyttämä reitti. Noron kulumista ulkoilijoiden polkuna tulee vähentää, ja se on hyvä ennallistaa. Vähintään maastopyöräily noroa pitkin on syytä kieltää, eikä sen rinnalle tule raivata ulkoilutietä. Jos norolle ei ole rakennettu putkea ulkoilutien ali, sitä ei tule tehdä jatkossakaan, vaan säilyttää nykyinen tilanne. Karttalinkki noron sijaintiin: https://kartta.hel.fi/link/d8aSgV
  • Hoito-ja käyttösuunnitelmassa mainitaan, ettei rajausalueella ole havaittu viitasammakoita. Yhdistyksemme aktiivi Riitta Malve-Tamminen on kuitenkin vienyt laji.fi-palveluun 30.4.2021 tekemänsä viitasammakkohavainnon. Havainto on tehty lammella Fastholman eteläreunassa: https://kartta.hel.fi/link/d8cprs
  • Edellä mainitun noron yläpuolella on muinaisrantaa pyöreine kivineen. Se on syytä merkitä hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Kivien lomassa näkee toisinaan lumikon. Karttalinkki muinaisrannan sijaintiin: https://kartta.hel.fi/link/d8bYA5
  • Lähellä Mäenlaskijantietä sijaitsevan kausikosteikon (kuvio 24) osalta tulisi mainita, että kyseessä on tervaleppäkorpi. Sen vesitilanne tulee selvittää ja huomioida samalla runsas sammakkopopulaatio ja sammakonpoikasten selviytyminen. Myös korvesta laskeva noro tulee huomioida, ja sen mahdollista kunnostamista tulee arvioida hyvin kriittisesti. Noro on ainakin sen yläosasta luonnontilainen. Uhkana olevan kerrostalorakentamisen vaikutukset korpeen ja noroon on selvitettävä ennen hankkeen kaavaehdotuksen laittamista nähtäville. Karttalinkki tervaleppäkorven sijaintiin: https://kartta.hel.fi/link/d8dvQ4
  • Rajauksesta on poistettu ulkoilutien ja lumenkeräyskentän välissä oleva vetinen suikale tervaleppälehtoa. Viime kevään kutuaikana siinä oli useita ruskosammakoita (ks. kuvat alla). Muutaman metrin päässä olevien lumikasojen sulavesien saasteet ja roskat ovat riski sammakoille ja niiden poikasille. Mielestämme luonnonsuojelualue suojelisi sammakoita tällä kohdalla paremmin. Lumenkeräyskentän kasoista sulava lumi on kuitenkin vaarana alueen sammakoille myös laajemmin. Siksi lumenkeräyskentän ympäristöongelmiin on tartuttava viipymättä. Karttalinkki tervaleppälehtosuikaleen sijaintiin: https://kartta.hel.fi/link/d8cVeH
  • Luonnonsuojelualueen rajaukseen tulee liittää myös ulkoilutien ja Fastholman tien risteyksessä sijaitseva tervaleppäluhdan osa, joka oli mukana edellisessä rajauksessa. Näin saadaan suojeltua mahdollisimman yhtenäinen tervaleppälehtojen ja -luhtien kokonaisuus lumenkeräyskenttien etelä- ja pohjoispuolella. Lumenkeräyskentän haittojen eli sulavasta lumesta tulevien saasteiden ja roskien leviäminen luhtaan on tärkeää estää tälläkin kohdalla. Muun muassa sinisorsa on pesinyt siinä vuosien ajan. Karttalinkki tämän tervaleppäluhdan osan sijaintiin: https://kartta.hel.fi/link/d8pfEg
  • Myös Fastholmantien pohjoispuolella on viipymättä estettävä lumenkeräyskentän saasteiden ja roskien leviäminen uudelle ja vanhalle luonnonsuojelualueelle sekä Natura-alueelle. Karttalinkki sijaintiin: https://kartta.hel.fi/link/d8pFwc
  • Märkää korpea muistuttava alue ulkoilutien ja kallion välissä lähellä Hiihtäjäntietä, luontotyyppikuvion 3 eteläpäässä on jäänyt hoito- ja käyttösuunnitelmassa huomiotta. Sen luontoarvot tulee selvittää tarkemmin ja ottaa suunnitelmaan mukaan. Karttalinkki korpimaiseen alueeseen: https://kartta.hel.fi/link/d8e7nL
  • Fastholman alueella on ollut joskus asunnottomien majoja. Niiden jäänteet ja alueelle kauempaa, omatoimisesti tuotujen roskien rippeet on tärkeää tarkistaa sillä silmällä, onko roskan joukossa ympäristölle vaarallisia aineita. Karttalinkki alueen sijaintiin: https://kartta.hel.fi/link/d8enub
  • Kannatamme alkuperäistä Fastholman ja Saunalahden luonnonsuojelualue -nimeä, koska se on todenmukaisempi.

Helsingissä 13.11.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry