Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Munkkivuoren ja Talinrannan suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

Lähetimme 3.11.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille kannanoton koskien Munkkivuoren ja Talinrannan suunnitteluperiaatteita:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Ensi tiistain kokouksenne asialistalla on Munkkivuoren ja Talinrannan suunnitteluperiaatteet. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut suunnitteluperiaatteisiin ja niihin liittyvään aineistoon.

Esitämme seuraavia muutoksia suunnitteluperiaatteisiin:

  • U1-korttelia on kavennettava koillis- ja itäreunasta, jotta puukujanteelle ja maisemalle jää enemmän tilaa. U1-korttelin osalta parempi olisi karttakyselyn tuloksen mukainen rajaus, jossa violetit pisteet osoittavat, mihin kyselyyn vastanneiden mielestä rakennuksia voisi sijoittaa. Korttelin kaventaminen tukee suunnitteluperiaatetta, jonka mukaan kartanon maisemaan liittyvät tärkeät näkymälinjat säilytetään. Nykyisissä suunnitteluperiaatteissa näkymälinjan säilyminen toteutuu vain yhteen suuntaan. Suunnitteluperiaatteiden oheismateriaalina olevassa maisemaselvityksessä tuodaan runsaasti esiin kartanoympäristön kulttuurihistoriallisesti merkittävää avoimena säilynyttä maisemaa. U1-korttelin kaventaminen tukee myös maisemaselvityksen tavoitetta kehittää Taiteentekijäntien ja Talin puistotien risteystä keskeisenä maiseman sekä viher- ja virkistysreitistön solmukohtana.
  • Tulvavalli tulee toteuttaa niin, ettei se kavenna arvokasta rantametsää eikä alueen muita arvokkaita metsä- ja luontokohteita. Ylipäänsä tulvavallin toteutusta on tarkennettava suunnitteluperiaatteissa. Se on rakennettava mahdollisimman pienimuotoisesti – ei massiivisesti kuten esimerkiksi Vartiokylänlahdella Varjakanpuiston alueella. Pohjoisosassa, Kielosaarenpolun kääntyessä kohti Mätäjoen suistoa, kevyeen liikenteen väylä ylittää ojan, jonka molemmilla puolilla on kosteikkoa ja pieniä lampareita, joiden ympäristössä on monipuolista kosteikkokasvillisuutta. Tulvavalli ei saa vaarantaa tätä kosteikkoaluetta.
  • Suunnuttelupeiaatteissa on linjattava, että uusi / kehitettävä kevyen liikenteen pääreitti ei kavenna alueen metsiä. Nykyisen Kielosaarenpolun kevyen liikenteen väylän leveys riittää.
  • U3-korttelin, sen itäpuolella olevan kehitettävän leikkipuiston (VK1) ja niiden U3:n ja VK1:n eteläpuolella kulkevan uuden / kehitettävän kevyen liikenteen pääreitin kohdalla tulee huomioida liito-oravan uusi ydinalue (155/2023). Ydinaluetta ei heikennetä rakentamisella eikä kevyeen liikenteen väylällä.
  • U2-kortteli on suunniteltava niin, että pihat aukeavat kapeaan alueelliseen metsäverkostoyhteyteen Talinpuiston itäpuolella ja niiden kasvillisuus vahvistaa metsäverkostoyhteyttä.
  • U5-korttelin pohjoisreunassa, Raumantien varressa tulee säilyttää metsää. Muidenkin metsäisten viheryhteyksien säilyminen mahdollisimman leveinä uusien kortteleiden kohdalla pitäisi olla selkeä tavoite.

Helsingissä 3.11.2023

Antti Halkka

varapuheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry