Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Munk­ki­nie­men­baa­nas­ta

Asukaskyselyssä ollut esimerkkikuva Humallahden vaihtoehdosta 1: linjaus rannan kautta.

Jätimme 25.10.2023 kaupungille mielipiteen koskien Munkkiniemenbaanan linjausta Humallahden kallioiden kohdalla:

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Munkkiniemenbaanasta

Helsingin kaupunki valmistelee Munkkiniemenbaanan yleissuunnitelmaa. Kysessä on Töölön, Meilahden ja Munkkiniemen alueille suunniteltu pyöräliikenteen pääyhteys. Baanasta oli hiljattain auki asukaskysely. Tässä mielipiteessä tuomme esiin yhdistyksemme kannan baanan linjaukseen Humallahden kallioiden kohdalla.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on aikaisemmin antanut mielipiteensä Munkkiniemenbaanan linjauksesta Meilahdessa ja Humallahden kallioiden kohdalla Meilahden huvila-alueen asemakaavamuutoksen yhteydessä ainakin vuosina 2014 ja 2015. Reitin ongelmakohta on edelleen Humallahden kallioita ohittava merenpuoleinen vaihtoehto. Se olisi luonnon ja maiseman kannalta hyvin tuhoisa. Mikään ei pakota kaupunkia johdattamaan baanaa alas rannalle kallioseinämää kiertämään siltana ja rantapenkereenä. Humallahden kohdalla baana tuleekin linjata vaihtoehdon 2 mukaisesti Paciuksenkadun varteen.

Helsingin kantakaupungissa on hyvin vähän luonnontilassa säilyneitä kalliorantoja. Kalliorannan luontokokemus sekä paikan päällä että muualta katsottuna häviää, jos siihen liitetään rantareitin vaatimat penkereet ja siltarakenteet. Kalliorantaa ei tule ottaa käyttöön, kun baanalle löytyy luonnollinen reitti, joka ohittaa Humallahden kalliot Paciuksenkadulla.

Paikalla joskus sijainneen Humallahden maauimalan aikaan Helsingin ydinkeskustan ympärillä luontoa oli aivan eri mittakaavassa kuin nykyisin. Tässä ajassa ja nyt käytettävissä olevan, ympäristön tilaa koskevan tiedon valossa, tarvitsemme luontotekoja luonnotilaisten kallioiden säilyttämiseksi. Vaihtoehdon 1 kaltaiset pyörätielinjaukset voivat sopia sellaisille rannoille, jotka ovat jo valmiiksi rakennettuja.

Helsingissä 25.10.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry