Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Vetoomus asukademokratian puolesta

Olimme 22.6.2023 mukana Pro Uutela ry:n vetoomuksessa asukasdemokratian toteutumisen puolesta, kun Helsingin metsiin ja puistojen puihin on kohdistumassa toimenpiteitä:

Demokratiaa tarvitaan myös asuinympäristön muokkaamisessa

”Demokratian uudistaminen on mahdollista vain laajan yhteistyön kautta. Yhteistyötä tarvitaan niin horisontaalisesti, eli yli siilorajojen, kuin vertikaalisesti instituutioiden, julkisten ja yksityisten organisaatioiden, mediatoimijoiden, päättäjien, viranhaltijoiden, tutkijoiden ja kansalaisten välillä.” Lainaus on Sitran sivustolta. Sitran mukaan demokratia on toimivaa vain silloin, jos ihmisillä on tunne siitä, että he voivat luottaa toisiinsa, päätöksentekijöihin sekä instituutioihin. Tätä demokratiaa ja Vuosaaren asukkaiden parempaa kuulemista kaipaa myös Pro Uutela, poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Toimintamme tarkoituksena on suojella Vuosaaressa Uutelan alueen luonnon monimuotoisuutta, varjella sen koskemattomuutta ja mahdollisuuksien mukaan kehittää ekosysteemiä kokonaisuutena.

Lyhyen olemassaolomme aikana olemme joutuneet todistamaan puiden kaatoa niin Uutelassa kuin muuallakin Vuosaaressa. Uutelan metsä tuntuu olevan jatkuvasti työlistalla metsänhoidollisista syistä, tai muihin alueen kaavoitus- ja kehittämisprojekteihin liittyen. Sama ilmiö toistuu rakennetun ympäristön puistoalueilla. Puiden kaato harmittaa alueen asukkaita omasta ja luonnon puolesta; moni kokeekin puustoon tehdyt toimenpiteet vähintäänkin ylimitoitettuina. Esimerkkinä siitä viikko 17, jolloin on kaadettu useita puita Vanhankallionpuistosta. Kuvia alueelta nähtävissä tästä linkistä.

Pro Uutelan toiveena on jatkossa, että yhtään puuta ei kaupungin alueella kaadettaisi ilman perusteltua syytä. Jotta demokratia toteutuisi myös Vuosaaressa ja luottamus lisääntyisi niitä tahoja kohtaan, joilla on valta kohdistaa toimenpiteitä Vuosaareen puustoon, toivoisimme, että ennen peruuttamatonta maiseman muokkaamista alueen asukkaat saisivat tietää ajoissa tulossa olevista toimenpiteistä ja niiden aiotun toteutusaikataulun. Koemme, että puiden kaatamisella ei voi olla niin kiire, että asiasta ei ehdittäisi ilmoittaa alueen asukkaille. Riittävän ajoissa annettu tieto alueen mahdollisesta muokkauksesta parantaa avointa keskusteluyhteyttä päättävien tahojen ja asukkaiden välillä.

Pro Uutela ry

Eeva Rantala, hallituksen jäsen

Tämän vetoomuksen ovat allekirjoittaneet myös:

Luontoliitto ry

Vuosaaren Vihreät ry

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Kallahti Kallvik ry

Kaupunkiluontoliike ry

Pro Luonto ry

Ympäristöliike Helsinki ry