Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Puotilanrannan saa­ri­kil­pai­lus­ta, Mustikkamaan HKS:sta sekä Sipoonkorven kansallispuiston laajentamisesta

Lähetimme 12.6.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Puotilanrannan saarikilpailua, Mustikkamaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa sekä Sipoonkorven kansallispuiston laajentamista:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää muutamia muutosehdotuksia ja huomioita seuraaviin asioihin, jotka ovat kaupunkiympäristölautakunnan 13.6. kokouksen esityslistalla.

Ekologi keinosaaren kilpailuryhmän asiantuntijaksi

Vastustamme edelleen keinosaaren rakentamista Puotilanrantaan hankkeen vedenalaiseen luontoon kohdistuvien ympäristövaikutusten ja rakentamisprosessin energiaintensiivisyyden vuoksi. Saarikilpailun kilpailuohjelman (asiakohta 6) tulee vaatia Osallistumisoikeus ja osallistujan kelpoisuus -kohdassa kilpailuryhmään vähintään yhtä ekologia, joka tuntee merellistä ja vedenalaista luontoa. Ekologin asiantuntemus on välttämätöntä luontovaikutuksiltaan merkittävän keinosaaren suunnittelussa ja rakentamisessa herkällä ja arvokkaalla Vartiokylänlahdelle. Myös kilpailun arviointiryhmän työskentelyyn on tärkeää ottaa mukaan meriluonnon ja vedenalaisen luonnon asiantuntija, kun kaupunki ulkoistaa kaupunkikehitystä rakennusyrityksille ja niihin liittyville tahoille.

Mustikkamaan rauhallinen eteläranta kuuluu kaikille

Mustikkamaan hoito- ja käyttösuunnitelman (asiakohta 12) vuorovaikutuksessa on kiitettävästi vastattu antamaamme palautteeseen. Toivomme kuitenkin edelleen, että suunnitelmasta poistetaan rantametsään sijoittuva sauna-ravintola. Se kaupallistaisi merkittävän osan etelärannan luontoalueesta, joka on nyt kaikille kuuluvaa virkistysaluetta. Vaikka rantametsä on melko kulunut, on se kuitenkin monen lajin elinympäristöä. Tontilta jouduttaisiin raivaamaan puustoa ja kalliota rakentamisen takia ja todennäköisesti myös kunnallistekniikan ja huoltotien parannuksen vuoksi. Samalla rauhoittumaan kutsuvan hiljaisen rannan luonne muuttuisi merkittävästi levottomammaksi.

Kaivatulle saunalle löytyy varmasti pienimuotoisempi ja enemmän luontoa säästävä toimintakonsepti, jos se halutaan etelärantaan tai muualle Mustikkaamalle. Siitä kertovat kymmenet yhdistysten ja yhteisöjen pyörittämät avoimet saunat Helsingissä.

Sipoonkorven kansallispuiston laajentaminen

Esityslistalla on asiakohtana 8 myös kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteesta Sipoonkorven kansallispuiston laajentamisesta. Pidämme aloitetta erittäin kannatettavana, sillä ekologisten yhteyksien turvaaminen Östersundomin suuntaan on tärkeä asia. 

Helsingissä 12.6.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry