Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto lumenhallinnan kehittämisen han­ke­ko­ko­nai­suu­des­ta

Lähetimme 29.5.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien lumenhallinan kehittämisen hankekokonaisuutta:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tyytyväinen lumen keräykseen ja sulatukseen tarkoitettujen alueiden lukumäärän kasvattamiseen ja hajauttamiseen kaupungin lumenhallinnan kehittämisen hankekokonaisuudessa vuosina 2023–2033, joka on lautakunnan esityslistalla 30.5.2023.

Koska Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) ei ole vielä ratkaissut Helsingin lumen mereenkaatamisen jatkoa, ehdotamme, että lautakunta päättää lumenhallinnan kehittämisestä vasta ESAVI:n ratkaisun jälkeen. Näin hankekokonaisuuteen pystytään ottamaan mukaan myös käytännön vaihtoehdot merikaadoille.

Helsingin tulisi lopettaa lumen kaataminen mereen mahdollisimman pian, ja näin olemme ESAVI:llekin lausuneet:

Jos lautakunta kiirehtii päättämään asiasta ennen ESAVI:n ratkaisua, toivomme tarkempia suunnitelmia, miten mikromuovin ja muun roskan sekä haitta-aineiden leviämistä mereen estetään entistä paremmin.

Lisäksi pidämme erittäin tärkeänä, että lumenhallinnan kehittämisessä huomioitaisiin paremmin lumen roskaisuus ja ympäristölle haitalliset aineet kuten öljyt ja polttoaineet. Suoran merikaadon lisäksi se kuormittaa luontoa erityisesti Herttoniemessä lumen vastaanottopaikalla. Välittömästi kenttien vieressä sijaitsee luonnonsuojelualue ja Natura-alueet sekä luonnonsuojeluohjelman kohteita. Kenttien sulamisvedet kulkeutuvatkin ensimmäiseksi sammakoiden, myös viitasammakon, suosimiin ojiin ja lammikoihin sekä arvokkaisiin tervaleppäluhtiin. Näiden kautta epäpuhtaudet virtaavat Vanhankaupunginlahdelle. Lumen sulaessa lumen mukana tulevat roskat leviävät myös suojelualueille. Keväisin ja alkukesällä kenttien likaiset ja roskaiset sulavedet ovat olleet jo pitkään lintujen kuten pikkutyllin ja muiden kahlaajien sekä paikallisten pikkulintujen suosiossa ravinnonhaussa.

Ehdotamme, että Herttoniemessä ja myös muissa lumen keräyspaikoissa seurataan säännöllisesti haitta-aineiden ja roskien leviämistä ympäristöön sekä vähennetään näiden aiheuttamaa vahinkoa. Lumen varastoinnista luonnonsuojelualueiden ja arvokkaiden luontokohteiden vieressä tulee myös luopua mahdollisimman pian.

Helsingissä 29.5.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry