Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Itäisen bu­le­var­di­kau­pun­gin itäosan suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

Lähetimme 9.5.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteista:

Hyvä kaupunkiympäristölautakunta,

Tässä lyhyesti muutamia tärkeimpiä muutosehdotuksia Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteisiin, joista lautakunta on päättämässä 9.5. kokouksessaan:

  • Suunnitteluperiaatteet on pyritty laatimaan erilaisia kehityskulkuja mahdollistaviksi, koska jatkosuunnittelun aikataulu arvioidaan hyvin pitkäksi. Näemme kuitenkin, että jo tässä vaiheessa on tärkeää auttaa suunnitteluperiaatteilla sellaisen  kaupunkirakenteen luomista, joka estää ilmastonmuutoksen ja lajikadon etenemistä sekä edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. Siihen nähden suunnitteluperiaatteissa esitetään liian voimakasta asukasmäärän lisäystä ja aivan liian vähän luonnon säilyttämistä.
  • Ekologiset yhteydet, kuten poikittainen metsäverkostoyhteys, Mellunkylänpuro haaroineen ja niittyverkosto, on tuotava vahvemmin  esille suunnitteluperiaatteissa. Poikittainen metsäverkostoyhteys metsiköineen on tärkeä säilyttää nykyisessä leveydessään etenkin nyt, kun rakentaminen uhkaa verkoston tärkeää ydinmetsää Matokalliolla. Purojen kohdalla ekologiseen yhteyteen kuuluvat sekä purouoma että puron reunat. Puron reunoilla kasvava puusto ja pensaikot ovat tärkeitä varjostaessaan puron vedenalaista luontoa. Suunnitteluperiaatteissa on syytä korostaa purojen vaalimista ja kunnostamista monipuolisiksi ekologisiksi yhteyksiksi, joihin sisällytetään myös vehreä suoja-alue. Lisäksi niittyverkosto on hyvä huomioida tarkemmin.
  • Mellunkyläntien ja Itäväylän kainalossa kasvavan METSO I -arvoluokan metsää ei tule pirstoa, vaan sen säästäminen on huomioitava suunnitteluperiaatteissa.  Pikaraitiotieväylien takia on jo kaadettu metsää, tuhottu lajien elinympäristöjä ja muuta luonnon monimuotoisuutta sekä heikennetty asuinympäristöjen viihtyisyyttä aivan liikaa.

Voitte perehtyä aiheeseen yksityiskohtaisemmin lukemalla Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen aikaisemman mielipiteen: https://www.sll.fi/helsinki/2022/06/07/mielipide-itaisen-bulevardikaupungin-itaosan-suunnitteluperiaatteista/

Helsingissä 9.5.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry