Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Kannelmäen Halsuantien ja Vetelintien alueen ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ei ole ehtinyt kaiken kattavasti perehtyä alueen asemakaavan muutokseen, mutta esittää eriävän mielipiteen alueen kallioiden ja puustoisten alueiden kaavoittamisesta pysäköintiin ja asuinkortteleiksi.

Alueen tämänhetkiset viheralueet sijaitsevat pääosin alueen länsiosissa ja ovat selostuksen mukaan luonteeltaan luonnontilaista kalliomaastoa. Radan tuntumasta katoaisi suojaviheraluetta kortteleiden 33431 ja 33158 tieltä. Nykyisen suojaviheralueen itäisin osa on myös osittain muutettu korttelialueeksi Kantelettarentien tuntumassa. Uuteen kortteliin 33431 on suunniteltu kolmikerroksinen pysäköintilaitos.

Suunnitelman mukaan viheralueeksi jätetään ja kehitetään puistona nykyisen päiväkodin tuntumassa sijaitsevaa kallioista selännettä, joka on osin hyvin kulunutta ja harvapuustoista. Tämä uusi Vetelinkallion puistoalue on suunnitelmassa merkittäviltä osin nurmea, istutuksia ja oleskelupaikkoja. Liitteenä olevan Vetelinkallion viitesuunnitelman mukaan puiston kallioalueelta aiotaan poistaa puustoa ja vesakkoa. Puisto ei siten monimuotoisuuden näkökulmasta korvaa alkuunkaan menetettäviä viheralueita, vaikka sen kuvataan olevan ”laadukkaampi”.

Niin sanotun arkiluonnon säilyttämisen merkitystä biodiversiteetin suojelemisessa on juuri korostettu julkisessa keskustelussa. On olemassa mahdollisuus kehittää viheralueita myös luonnontilaiselle tyypillisistä lähtökohdista. Selostuksessa todetaan, että ”On kestävän kehityksen ja kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista lisätä asukkaiden määrää hyvien palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien tuntumassa.” Myös alueellisen luonnon säilyttäminen kuuluu mukaan kestävään kehitykseen. Nyt luonnonpuusto katoaa sekä kaava-alueen länsi- että itäosissa. Alueen viheralueet ovat sirpaleisia ja pieniä, mutta kaavoituksen lähtökohtana tulisi olla niiden tilan ja toimivuuden parantaminen virkistyksessä sekä melusuojana.

Helsingissä 4.4.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry