Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Ala-Malmi Sepänmäen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiittää mielipiteen antamiselle myönnetystä lisäajasta (sähköposti tiimipäällikkö Kaisa Jamalta 24.3.2023) ja lausuu mielipiteenään seuraavaa.

Pidämme hyvänä osallistumis- ja arviointisuunnitelman lähtökohtaa, että Sepänmäenpuiston metsäluonnon ja eläimistön arvot säilyvät. Myös polkuverkoston, ei kuitenkaan kohtuuttoman leveiden polkujen, rakentaminen on kannatettavaa.

Esitämme kuitenkin, että suunnitelmaa tarkennetaan seuraavasti:

  • Rakentaminen tapahtuu vain nykyisellä asuntorakentamiseen tarkoitetulla alueella (kaavamerkintä AK), eikä sitä levitetä Sepänmäenpuiston puolelle.
  • Nykyisille metsäisille AK-alueille tulee jättää metsäisiä viheryhteyksiä alueen poikki ekologisiksi käytäviksi ja säilyttää pihoilla olemassa olevaa metsää. Puustoisten pihojen tulee liittyä viheryhteyksiin.
  • Suunnitelmassa puhutaan säilytettävästä eläimistöstä. Sepänmäenpuistossa ja metsäisellä AK-alueella olisi syytä tehdä ainakin lintukartoitus. Kanahaukka pesi siellä ainakin pari vuotta sitten. Eläinten elinympäristöjen säilymiseen vaikutetaan kaavoituksella ja luonnonhoidolla. Kaavaan olisi hyvä merkitä luo-alueita, joissa metsä pienpuustoineen ja pensaineen muodostaa suojaisia paikkoja eläimille.
  • Metsäverkoston ydinmetsä tulee säilyttää nykyisessä laajuudessaan.
  • Liito-oravien ydinalueet ja nykyiset liikkumisreitit tulee säilyttää elinvoimaisina.

Helsingissä 31.3.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry