Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Puotilanrannan asemakaavan ja ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen luonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Puotilanrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnokseen ja sen materiaaleihin. Kaavaratkaisulla on hyvät mahdollisuudet vahvistaa kaava-alueella metsä- ja puustoista verkostoa, mutta olemme edelleen hyvin huolestuneita keinosaaren vaikutuksesta Vartiokylänlahden vedenalaiseen luontoon. Seuraavassa esittelemme aiheittain tarkemman mielipiteemme.

Keinosaaren rakentamisesta tulee luopua

  • Keinosaari hävittää vedenalaisen luonnon sen kohdalla ja vaikuttaa myös laajemmalle alueelle ruoppausten ja virtausten muutoksen kautta. Siksi sen rakentamisesta tulee luopua.
  • Vuosaaren sillan koillispuolella kartoitettu arvokas vedenalainen luonto saattaa kärsiä keinosaaren rakentamisesta, muun muassa rakentamisen aiheuttamasta veden samentumisesta ja veneväylän mahdollisesta ruoppaamisesta.
  • Jos keinosaaren suunnitelma kaikesta huolimatta etenee, siitä tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi.
  • Keinosaaren rakentaminen on myös erittäin energiaintensiivistä ja on siten rakentamisen tavoista raskaimmin ympäristöä kuormittavaa.

 Arvokas vedenalainen luonto Vuosaaren sillan koillispuolella tulee huomioida

  • Kaava-aineistoon on syytä lisätä metsähallituksen VELMU-kartoitus arvokkaasta Vartiokylänlahden vedenalaisesta luonnosta.
  • Vedenalaisen luonnon elinolosuhteita uhkaa kaava-alueella tapahtuvista ruoppauksista ja maansiirroista johtuva veden samentuminen. Pohjan kasvillisuuden ja pieneliöstön peittyminen maa-ainekseen on estettävä rajoittamalla hienojakeisen maan leviämistä vedessä.

Metsä- ja puustoisen verkoston vahvistaminen

Kaava-alueelle istutettavien puiden ja muun kasvillisuuden tulee lisätä alueelle tyypillistä luonnon monimuotoisuutta ja parantaa alueen läpi kulkevaa metsä- ja puustoista verkostoa. Lajeissa kannattaa huomioida lintujen ravinnon saanti istuttamalla kotimaisia, luonnossa esiintyviä puita ja pensaita, jotka tarjoavat marjoja ja siemeniä. Kiveyksien sijaan on hyvä suosia niittymäistä maanpinta pieninäkin alueina aina, kun se on mahdollista. 

Vesilintujen huomioiminen

Nykyistä vesilintukantaa ei tule heikentää. Marjaniemen puoleinen ruovikkoalue on syytä rauhoittaa ihmisen aiheuttamalta häiriöltä vieläkin paremmin.

Helsingissä 13.3.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry