Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Hesperian puiston puun­kaa­to­suun­ni­tel­mat ylimitoitettuja ja asemakaavan ja katusuunnitelman vastaisia

Kaadettavaksi merkittyjä puita Hesperian puistossa. Kuva: Tiina Tarkkanen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys:
HESPERIAN PUISTON PUUNKAATOSUUNNITELMAT YLIMITOITETTUJA JA ASEMAKAAVAN JA KATUSUUNNITELMAN VASTAISIA

TIEDOTE 17.3.2023

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on kirjeessään 13.3.2023 pyytänyt kaupungin rakennusvalvontaa keskeyttämään Mannerheimintien katutyöt Hesperian puiston puunkaatojen vuoksi.

Alueelta kaadettaisiin kaupungin suunnitelmien mukaan jopa lähes 150 puuta. Näistä suuri osa on vanhoja, isoja puita. Lisäksi lähes kaikki Mannerheimintien itäreunan pensaikot kyseiseltä väliltä kaadettaisiin, samoin vanhat syreenipensaat Hesperiankatujen kohdalla Mannerheimintietä.

Helsyn mukaan katutyöt ovat Kansallisoopperan ja Finlandia-talon välillä, Hesperian puistossa, voimassa olevan asemakaavan (v. 1985) ja Mannerheimintien katusuunnitelman (v. 2015) vastaisia. 

”Katu-urakan vaikutukset ulottuvat paljon syvemmälle Hesperian puistoon, kuin Mannerheimintien katusuunnitelmassa esitetään. Lisäksi kaupunki vaikuttaa olevan varsin suurpiirteinen asemakaavan katuviheralueen käsitteen tulkinnassa”, sanoo Helsyn järjestösihteeri Emilia Pippola.

Katusuunnitelman perusteluissa kerrotaan, että ”Mannerheimintie 15a kohdalla sekä välillä Kivelänkatu – Cygnaeuksenkatu, Hesperian puiston reuna siirtyy enimmillään 5,50 metriä itään”. Helsylle annetun viranomaisen ilmoituksen mukaan katu-urakan vaikutukset ulottuisivat kuitenkin Hesperian puiston puolelle ”enimmillään 15 metrin päähän katualueen reunasta mitattuna”.

Asemakaavaan merkityn katualueeseen kuuluvan katuviheralueen tulisi lisäksi kaavamerkinnän mukaan olla ”istutettava alueen osa, jolla on oltava myös puita ja pensaita.” Katusuunnitelmassa katuviheralueet ovat kuitenkin päällystettyä katua. Puita kaadetaan siis sekä katuviheralueilta että puistosta.

”Ymmärrämme, että välttämättömän katuremontin takia puita täytyy kaataa. Mutta onko kaupunki tosiaan vakavasti miettinyt, millä lailla ja missä puita voisi säästää enemmän?”, kysyy Helsyn puheenjohtaja Noora Kaunisto.

”Isot puut ovat kaupunkilaisille rakkaita ja eläimille – kuten linnuille ja lepakoille, tärkeitä. Ne ovat myös hiilivarasto ja hiilinielu, jonka korvaaminen pienempiä puita istuttamalla vie todella pitkän ajan. Olemmekin mukana Helsingin Luontomarssilla 18.3.2023 vaatimassa muun muassa hiilinielujen pelastamista – myös Hesperian puistossa.”

Tähänastisten vetoomusten lisäksi Helsy valmistelee vireillepanoa Uudenmaan ELY-keskukseen katutöiden keskeyttämiseksi, koska katutyöt uhkaavat alueen luontoarvoja.

Lisätiedot:

Emilia Pippola, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri: 050 3011633 / helsy(ät)sll.fi