Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Niemenmäen länsipuolen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­voin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Kuva 1: Kuvakaappaus liito-oravaverkostosta.

Mielipide Niemenmäen länsipuolen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arvointisuunnitelmasta (diaarinumero HEL 2022-014568)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Niemenmäen länsipuolen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Vaadimme, että kaksi eteläisintä taloa tai minimissään eteläisin talo tulee poistaa eteläosan metsästä. Muuten alueelle jää liian kapea yhteys vuodesta toiseen asuttujen liito-oravan ydinalueiden väliin.

Oheisessa kuvassa näkyy kuvakaappaus liito-oravaverkostosta (kuva 1). Kriittisin kohta on merkitty kuvaan nuolella. Pidämme ongelmallisena, että ydinalueiden välinen selkeä ja ilmeinen yhteys on jätetty merkitsemättä ja kulkuyhteys on hahmoteltu idemmäksi Korppaanpuistoon. Varsinaisessa liito-oravaselvityksessä selkeä, ydinalueiden välinen liikkumayhteys Huopalahdentien kupeessa on kuitenkin selvästi osoitettu, ja se löytyy ydinalueiden kohdekuvauksien kartoista (kuva 2).

Kuva 2: Liito-oravaselvityksessä oleva kohdekuvauksen kartta.

Helsingissä 14.2.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry