Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Korkein hallinto-oikeus siunasi Kaisaniemen puiston kehittämisen pyöräily- ja tapahtuma-areenana

TIEDOTE 28.2.2023, vapaa julkaistavaksi heti

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tänään saanut korkeimmalta hallinto-oikeudelta tiedoksi päätöksen, jossa Kaisaniemen puiston ja Varsapuistikon puistosuunnitelmaa koskeva valituslupahakemus ja valitus hylätään. Päätöksen myötä yhdistyksessä ollaan huolissaan Suomen vanhimman julkisen puiston tulevaisuudesta.

”Kaisaniemen puiston ja Varsapuistikon puistosuunnitelma on räikeästi asemakaavan vastainen. Puistosuunnitelmassa puistoa ei kunnosteta ja vaalita historiallisena puistona ja viher- ja virkistysalueena, vaan pyöräilyn pääväylänä ja massayleisötapahtumien areenana”, suree Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri Emilia Pippola.

Kaisaniemen puiston ja Varsapuistikon puistosuunnitelmasta ei käy ilmi, että se koskee asemakaavalla suojattua, kasvi-, puisto- ja kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan erityistä viheraluetta. Suunnitelma perustuu puutteellisiin luontoselvityksiin, eikä olemassa olevia selvityksiä ole huomioitu kunnolla. Esimerkiksi lepakoiden saalistusalueista ja lepopaikoista olevaa tietoa ei ole otettu huomioon. 

Luontojärjestöjä ei ole katsottu oikeusjärjestelmässä valituskelpoisiksi katu- ja puistosuunnitelmien osalta. Kaisaniemen puiston ja Varsapuistikon tapaus osoittaa tähän mennessä eniten maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen tarvetta.

”Katu- ja puistosuunnitelmat voivat koskea merkittäviä luonto-, maisema- ja kulttuuriperintöarvoja tavalla, mitä asemakaava ei täysin kata. Suomen luonnonsuojeluliitto on esittänyt valitusoikeuden avaamista järjestöille näistä jo pitkään”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Lisätietoja:

Emilia Pippola, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri: 050 3011633 / helsy@sll.fi

Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja: 0400 615 530 / tapani.veistola@sll.fi

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös verkossa:
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/muitapaatoksia/1677223897601.html#

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen valituslupahakemus ja valitus verkossa:
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/72/2022/04/Kaisaniemen-puiston-ja-Varsapuistikon-puistosuunnitelma-KHO-valitus-2022.pdf