Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Pa­lo­hei­nän­hui­pun liikuntapuiston fris­bee­golfra­dois­ta

Lähetimme 7.2.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Paloheinänhuipun liikuntapuiston frisbeegolfratoja:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Lautakunnan esityslistalla tänään 7.2.2023 olevia Paloheinänhuipun liikuntapuiston frisbeegolfratoja (asiakohta 7) suunnitellaan välittömästi arvokkaiden kasvillisuus-, kääpä-, lintu- ja metsäalueiden sekä liito-oravan ydinalueen viereen. Siksi ehdotamme rata-alueen reunoille infotauluja, jotka kertovat alueen lajeista ja muista luontoarvoista sekä niiden huomioimisesta, kun alueella urheillaan ja liikutaan. Näin saataisiin lisättyä pelaajien tietoisuutta peliympäristöstä ja vähennettyä esimerkiksi pelaamisen aiheuttamaa maaston kulumista 1. arvoluokan kasvillisuusalueella sekä ratojen välittömässä läheisyydessä pesiville linnuille aiheutuvaa häiriötä. Tieto luonnosta kiinnostaa varmasti muitakin alueella liikkuvia ja herättää halua suojella luontoa. Muistutamme myös, että on erityisen tärkeää suojata puiden runkoja luontoarvoiltaan arvokkaiden metsien vieressä ja säilyttää pienpuustoa suojana.

Helsingissä 7.2.2023

Noora Kaunisto
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry