Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Veijarivuoren puiston kahvila- ja saunarakennuksen asemakaavan muutoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon ja lausuu muistutuksenaan seuraavaa.

Olemme tyytyväisiä siihen, ettei uutta saunarakennusta sijoiteta rantareitin eteläpuolelle lähelle arvokasta ranta-aluetta suojelualueineen. Olemme kuitenkin huolestuneita siitä, miten mielestämme liian kookas kahvila-sauna-kompleksi sekä siihen liittyvät tieratkaisut tulevat asemakaavamuutoksen toteutuessa hallitsemaan luonnonmukaisena säilytettäväksi tarkoitetuttua Särkiniemen ja Veijarivuoren luonto- ja virkistysaluetta sen kapeimmalla kohdalla.

Kyseenalaistamme yhä saunan tarpeen tuolla paikalla ylipäätään. Lauttasaaressa on jo Särkiniemen mökkiläisten sauna, saunaseuran saunat sekä poliisien kesäkodin saunat, jotka paikallisilta saadun tiedon mukaan eivät ole täydellä käytöllä. Lisäksi suunnitellun saunan läheltä löytyy Humauksen talviuintipaikka lämpöisine majoineen.

Huolemme alueen säilymisestä osana laajaa luonnonmukaista ekologista verkostoa, jossa turvataan luonnon monimuotoisuuden ja metsäluonnon säilyminen, on aiheellinen. Alueen metsien luonne on muuttunut jo kovin avoimeksi kahden viime vuosikymmenen aikana vastoin luonnonhoitosuunnitelman tarkoitusta. Niin ikään viime vuosikymmeninä alueen tieverkosto on vallannut kohtuuttoman paljon alaa, kun pääväylien lisäksi jopa entisiä maastossa kulkevia polkuja on levennetty. Sen seurauksena rantareitin ja rannan väliselle alueelle on muodostunut tiheä verkosto pikkuteitä ja polkua. Tämä epätoivottu kehitys on osaksi seurausta epäonnistuneesta metsän uudistamisesta, osaksi kulunohjauksen laiminlyönnistä.

Mikäli kahvilan laajennus toteutetaan, sen yhteydessä on huolehdittava siitä, että luonto ei kärsi eikä ekologinen viheryhteys kutistu olemattomiin Särkiniemen ja Veijarivuoren väliseltä alueelta. Mielestämme alueen metsäistä luonnetta tulee ennallistaa istuttamalla alueelle siellä luontaisesti kasvavia puulajeja. Tämä puulajien istuttaminen voidaan kirjata kaavamääräyksiin. Kaupungin on myös ryhdyttävä toimenpiteisiin kulumisen ja polkujen muodostamisen ehkäisemiseksi erityisesti rantareitin ja rannan välisellä metsäalueella, joka tulee kärsimään entisestään saunan ja rannan välillä lisääntyvän kulun seurauksena.

Helsingissä 1.12.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry