Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Uussillanpuiston niittyjen luon­non­suo­je­lua­lu­een hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man luonnoksesta

Näkymä Uussillanpuistosta huhtikuussa 2021. Kuva: Matti Lipponen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kannanotto Uussillanpuiston niittyjen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta (diaarinumero HEL 2022-011904)

Olemme tutustuneet uuden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnokseen ja alueella viime vuosina tehtyihin luontokartoituksiin. Kannatamme lämpimästi luonnonsuojelualueen perustamista tähän arvokkaaseen niittykeskittymään.

Rajauksen tulisi olla hieman laajempi niin, että arvokkaimman osan ympärille turvattaisiin edes noin 30 metriä leveä suoja-alue, koska yleiskaava 2016:n osoittama rakentaminen uhkaa ympäröidä niityn. Lisäksi vaarana on rakennustonttien kaavoittaminen luonnonsuojelualueen rajalle, mikä on viime vuosina yleistynyt käytäntö. Jos asutus ulottuu luonnonsuojelualueen reunaan, suojelualueen kulutusta on hyvin vaikeaa hillitä.

Itäväylän vieressä sijaitseva paahteinen niitty- ja ketoalue on hyönteisten osalta Uussillanpuiston arvokkain sekä kasvillisuuden osalta merkittävä. Hyönteisasiantuntija Juho Paukkunen on kartoittanut myrkkypistiäisiä Itäväylän kummallakin puolella. Kartoitukseen liittyy myös hoitosuosituksia (ks. pdf-tiedosto kartoituksesta). Ehdotamme kartoituksen perusteella, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa huomioidaan myös myrkkypistiäisten elinympäristöjen turvaaminen. Vaikka lähinnä Itäväylän reunaa sijaitseva arvokas niittyrinne uhkaa jäädä alikulkutunnelin ja Itäväylän levennyksen alle, kannattaa vielä tutkia mahdollisuuksia pelastaa ainakin osa rinteestä ja luoda vastaavia elinolosuhteita uhatun alueen viereen luonnonsuojelualueelle. Mahdollisesti tämä edellyttää suojelualueen laajentamista. Tämä olisi myös Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toteutusohjelman mukaista toimintaa, jossa monimuotoisuus huomioidaan kaikessa maankäytössä.

Suuri suojelutarve olisi myös Itäväylän toisella puolella olevalla Linnavuorenpuiston niittyalueella, joka niin ikään on mukana Paukkusen kartoituksessa. Alueelle on kaavoitettu siirtolapuutarha. Jos suinkin mahdollista, Linnanvuorenpuiston niittyalue tulisi yhdistää Uussillanpuiston suojeluun tai suojella pikimmiten omana luonnonsuojelualueena. Lähtökohtana voisi käyttää Paukkusen kartoituksen rajausta.

Helsingissä 1.11.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry