Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Helsingin kaupungin hakemuksesta: Kevyen liikenteen sillan ja tul­va­suo­je­lu­ra­ken­tei­den rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen

Helsingin kaupunki hakee Etelä-Suomen aluehallintavirastolta lupaa kevyen liikenteen sillan ja tulvasuojelurakenteiden rakentamiselle asetetun määräajan jatkamiseksi. Jätimme muistutuksen hakemuksesta 14.10.2022:

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Asia: Vaatimus ESAVI:lle tutustua Vaasan hallinto-oikeudelle vuosina 2020–2022 toimitettuihin, ESAVI:n myöntämästä luvasta Vaasan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen kaikkiin valitusasiakirjoihin (Vaasan hallinto-oikeus, diaarinumero x) sekä vaatimus ottaa ko. asiakirjoista selviävät tiedot huomioon ESAVI:n käsitellessä hakemusta ja päättäessä hakemuksesta ”Kevyen liikenteen sillan ja tulvasuojelurakenteiden rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen, Helsinki”

Olemme saaneet tietoomme, että Helsingin kaupungin hakemus ”Kevyen liikenteen sillan ja tulvasuojelurakenteiden rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen, Helsinki” on tullut vireille 6.10.2022. Ympäristöneuvos Erja Tasanko on meitä ystävällisesti myös informoinut, että näistä jo lainvoiman saaneiden lupien niin sanotuista jatkoaikahakemuksista ei järjestetä varsinaista vesilain mukaista kuulemista, koska luvan myöntämisen edellytykset on jo käsitelty varsinaisessa lupakäsittelyssä.

Varsinaisen lupakäsittelyn jälkeen päätös on kuitenkin ollut tuomioistuinkäsittelyssä, jonka aikana on ilmennyt ja tuotu dokumentoidusti esiin uusia asioita, jotka mielestämme vahvasti vaikuttavat luvan määräajan myöntämisen ja myös itse luvan myöntämisen edellytyksiin. Tämän vuoksi vaadimme, että otatte nyt Helsingin kaupungin jatkoaikahakemusta käsitellessänne huomioon tuomioistuinkäsittelyssä esille tulleet asiat. Asiakirjat saatte Vaasan hallinto-oikeudesta (vaasa.hao@oikeus.fi), kun pyydätte saada tiedoksi kaikki valitusasiakirjat (valitus liitteineen, täydennyksineen, vastaselityksineen jne.) asiassa, jonka diaarinumero on x [diaarinumeroa emme henkilösuojasyistä julkaise verkossa].

Helsingissä 14.10.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Lisätiedot: Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: helsy(ät)sll.fi / puh. 050 3011633