Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Hanasaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Hanasaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen havainnekuvaluonnoksiin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Haluamme kiinnittää huomioita viheralueiden ja kasvillisuuden luomiseen entiselle satama- ja teollisuusalueelle sekä kaavan todennäköisiin vaikutuksiin Mustikkamaalla.

Olemme seuranneet huolestuneina Kalasataman puistojen ja viheralueiden vähäisyyttä ja yksipuolisuutta luonnon monimuotoisuuden kannalta sekä virkistysliikunnan ja ulkoilun ohjaamista pääasiassa Mustikkamaalle. Tämän seurauksena Mustikkamaa on jo nyt ylikuormittunut, ja sen luonto kulumassa kovaa vauhtia, mitä parhainkaan kulunohjaus ei pysty vähentämään riittävästi. Hanasaaren esillä olevat suunnitelmat, joissa viheralueiden pinta-ala on vähäinen suhteessa asukkaisiin, kiihdyttävät tätä kielteistä kehitystä edelleen.

Hanasaareen tulee jo tästä syystä kaavoittaa huomattavasti enemmän viihtyisää lähiviheraluetta kuin havainnekuvaluonnoksissa näkyy. Viheralueet virkistävät eri-ikäisiä asukkaita arjessa ja lisäävät hyvinvointia. Runsas, monista lajeista koostuva puusto kuuluu viheralueille, kaduille, aukioille ja pihoille. Kannatamme rakennettujen rantojen palauttamista luonnonrannoiksi niissä kohdissa, joissa se on mahdollista. Luonnon monimuotoisuutta ja viheralueita on tavoiteltava ja toteutettava huomattavasti enemmän kuin Kalasatamassa.

Laajemman puiston lisäksi on hyvä luoda myös pienempiä, suojaisia vihreitä levähdyspaikkoja ja mahdollistaa kaupunkiviljelyä. Rantoja kiertävä viheralue on hyvä idea, kun se toteutetaan vaihtelevalla, runsaalla ja monilajisella kasvillisuudella. Puut virkistävät monin tavoin, muun muassa tarjoamalla tuulensuojaa, varjoa, suotuista mikroilmastoa ja kauneutta, ja samalla ne toimivat elinympäristöinä muille lajeille.

Yhtenä näkökulmana kannattaa pitää lintujen ja hyönteisten elinympäristöjen luominen unohtamatta rakennuksia. Niissä on syytä estää lintujen törmääminen lasipintoihin sekä tarjota pesimismahdollisuuksia esimerkiksi sitä varten suunnitelluilla julkisivutiilillä. Kaiken kaikkiaan jo kaavamerkinnöillä on syytä kiinnittää huomiota istutettaviin puihin, kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuudeltaan mahdollisimman rikkaan kaupunkiympäristön luomiseen. Hyvänä ohjenuorana toimivat Helsingin kaupungin LUMO-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet, Hanasaaren osalta erityisesti seuraava kohta: ”5. Rakennetun ympäristön luonnon monimuotoisuutta rikastetaan tulevaisuutta ennakoiden”.

Helsingissä 14.10.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry