Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Vetoomus Kumpulanmäen jalopuustoisen metsän puolesta

Kaavaehdotuksen mukaiset uudet rakentamisalueet rajattu oranssilla yllä olevaan ilmakuvaan.

Vetosimme toistamiseen Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaan 7.10.2022 yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin sekä Luonto-Liiton metsäryhmän Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan kanssa Kumpulanmäen vaahterametsikön rakentamissuunnitelmista luopumiseksi:

Arvoisa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen tai varajäsen

Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on 11.10.2022 rakentaminen Kumpulanmäen jalopuustoiseen metsään.

Jätimme asiasta 3.10. vetoomuksen, joka on liitteenä ohessa.

Vaahteravaltaiset metsät ovat Suomessa harvinaisia ja luonnonsuojelulain suojaamia. Kumpulanmäen vaahterametsä on maanlaajuisestikin edustava ja yksi Suomen suurimmista.  Rakentaminen tällaiselle merkittävälle luontoalueelle edistää luontokatoa sen pienentäessä metsäistä aluetta ja heikentäessä viheryhteyttä. Helsingin kaupunkistrategian mukaan arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista, mutta tässä on kysymys juuri siitä.

Kaavan pohjana käytetyssä selvityksessä on virheellisesti lähdetty siitä, että alueen metsätyypeistä vain vaahteralehto olisi luonnonsuojelulaissa suojeltu. On kuitenkin niin, että myös jalopuustoiset kangasmetsät ovat luonnonsuojelulain suojaamia.

Vetoamme nyt sinuun, että ottaisit asiassa kantaa luontokatoa vastaan etkä edistäisi valtakunnallista tasoa olevan jalopuustoisen metsän hävittämistä.

Helsingissä 7.10.2022

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Antti Halkka, puheenjohtaja

Emilia Pippola, järjestösihteeri

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen, puheenjohtaja

Lauri Kajander, erityisasiantuntija

Luonto-Liiton metsäryhmän Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja

Aino Juvonen, kampanjakoordinaattori

Lisätietoja: Jyri Mikkola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, jyri.mikkola(ät)sll.fi, puh. 0400 372433