Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Mustikkamaan hoito- ja ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man luonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnokseen. Olemme sen perusteella hyvin huolissamme saaren luonnon jäämisestä toisarvoiseksi kehykseksi lisääntyvien metsiä, niittyjä ja rantoja nielevien toimintojen rinnalla. Suunnitelmaluonnos pyrkii säästämään arvoniittyjä ja metsiä massiiviselta kulumiselta poluilla ja oleskelualueilla, mutta on selvää, että saaren metsien pohja- ja kenttäkerros uhkaa kulua kokonaan nykyisen ja ennustettavan virkistyskäytön seurauksena. Samalla muu lajisto riutuu ja köyhtyy edelleen.

Koska luonto on yleisesti arvostetuin asia Mustikkamaalla, suunnitelmaa tehtäessä olisi hyvä olla rohkeutta miettiä enemmän sen suojelua ja palauttamista. Olisi esimerkiksi syytä pohtia, miten luodaan lisää elinympäristöjä linnuille ja miten suojellaan kallio-orvokkikedot sekä rantaniityt edes joillakin paikoilla. Kulkua voitaisiin rajoittaa arimmissa kohdissa tehokkaammin lahopuilla, aidoilla ja kivillä. Infotaulut luontoarvoista eri kohteissa puolestaan herättäisivät kiinnostusta luontoa kohtaan ja opastaisivat kunnioittamaan eri elinympäristöjä. Nyt, kun kaupunki pyrkii lisäämään joukkoliikenteen käyttöä ilmastosyistä ja Mustikkamaalle sekä Korkeasaareen pääsee paitsi bussilla pian myös Kruunusillan kautta ratikalla ja pyöräillen, laajaa pohjoisrannan parkkipaikkakenttää on syytä pienentää – tai luopua siitä mahdollisuuksien mukaan kokonaan ja palauttaa luonnoksi.

Ilmeisesti Mustikkamaa suunniteltiin Kalasataman viheralueeksi ja lähimetsäksi ymmärtämättä siinä vaiheessa, miten luonnossa liikkumisen ja oleilun suosio tulee kasvamaan. Kalasatamasta sen sijaan rakennettiin ja ollaan edelleen rakentamassa kivistä ympäristöä, jossa on poikkeuksellisen niukasti puita ja monimuotoista luontoa. Kalasataman vihertäminen ja puustoisten pienten keitaiden luominen sinne ei ole kuitenkaan liian myöhäistä. Se kuuluu myös kaupungin strategiaan. Samalla vähennetään painetta Mustikkamaalle ja lisätään hyvinvointia Kalasatamassa.

Isoisänsillan päädyn ympäristö

Infotaululla tulee antaa näkyvästi tietoa saaren luontoarvoista, myös tavallisen luonnon merkityksestä, sekä liikkumisesta luontoa kunnioittaen niin, että luonto säilyy tulevillekin sukupolville.

Toivottavasti valtava Mustikkamaa-kyltti toteutuessaan viittaa saaren luontoon eikä luo mielikuvaa viihdekeskuksesta.

Isoisänniemen toimenpiteet

Oleilurakenteita ei tule sijoittaa niittyalueen arvokkaimpien kohtien päälle tai viereen. Kulkua arvokkaimmille alueille on hyvä hillitä aidoilla, lahopuilla tai kivillä. Muutamat infotaulut, jotka kertovat arvoniityistä, todennäköisesti herättävät halua varoa niityllä liikkumista.

Etelärannan toimenpiteet

Oleilulaitureita ei tule rakentaa niin, että ne tuhoavat rantakasvillisuutta tai lintujen elinympäristöjä. Pöytäryhmät ja grillit on syytä sijoittaa kaatamatta puita.

Uudet kalusteet

Uudet kalusteet on sijoitettava niin ikään puita, pensaita ja luonnon kasveja säästäen.

Reittien kehittäminen

Hiihtäminen kuuluu Mustikkamaan perinteisiin, mutta reitin leventämisistä ja erillisestä hiihtoreitistä on syytä luopua, koska ne tuhoavat liikaa metsää. Vauhdikkaampi ja enemmän tilaa vievä hiihtäminen on syytä ohjata muualle kuin Mustikkamaalle. Arvoniityn vaalimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Metsäpolku

Kapea metsäpolku säästää todennäköisesti metsää ja kallioita. Sen varrelle kannattaa sijoittaa esimerkiksi METSO-metsistä, lajistosta, kallioista ja lahopuustosta kertovia infotauluja, jotka herättävät kiinnostusta alueen luontoa kohtaan. Kulunohjaus hillitsee siirtymistä polulta luontoon.

Sauna-/ravintolakokonaisuus

Kyseinen hanke tuhoaisi suunnitellulla kohdalla merkittävästi rantapuustoa ja todennäköisesti silokalliota. Se toisi huoltoliikennettä ja vaatisi reitin leventämistä. Eteläranta on ollut tähän asti suurimman osan vuotta suhteellisen hiljainen rauhoittumisen paikka. Sauna ja ravintola rikkoisivat tunnelman.

Jos sauna halutaan alueelle, paikka on valittava niin, että sen rakentaminen ja käyttö tuhoavat vähiten luontoa. Mustikkamaalle ei kaivata enempää ravintoloita vähentämään rajallista luonnonympäristöä sekä rauhaa.

Vesibussilaituri

Laiturin ja sen liikenteen takia ei tule kaataa rannan kookkaita tervaleppiä ja tuhota rantakasvillisuutta ja lehtoympäristöä.

Lippakioskin ympäristö

Lippakioskin kunnostaminen on parempi vaihtoehto kuin sauna ravintoloineen. Kummankin hankkeen toteutuminen olisi liikaa etelärannan luonnolle. Lippakioskin terassin ja huoltorakennusten syrjäyttämän luonnon määrä on kuitenkin oltava vähäisempää kuin luonnoksessa.

Helsingissä 26.9.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry