Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Helsingin eläin­pe­las­tus­toi­min­nan turvaamiseksi

Korkeasaaren Villieläinsairaalan hoitoon toimitettu siimaan ja koukkuun sotkeutunut kyhmyjoutsenen poikanen. Kuva: Korkeasaaren arkisto

Lähetimme 19.9.2022 yhdessä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n kanssa Helsingin kaupunginhallitukselle kannanoton koskien eläinpelastustoimintaa:

Arvoisat kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry kannattavat Elina Kauppilan aloitetta eläinpelastustoiminnan turvaamisesta.

Olemme tutustuneet valtuutettu Elina Kauppilan ym. eläinpelastustoiminnan turvaamista koskevaan valtuustoaloitteeseen. Pidämme aloitetta tervetulleena ja kannatamme aloitetta. Tarve eläinpelastustoiminnan jatkamiselle on ilmeinen ja välitön, ja aloitteessa esitetty ratkaisu Korkeasaarelle kohdennettavasta lisärahoituksesta toiminnan järjestämiseen asiantuntijatahona on nähdäksemme järkevä ja kannatettava.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on siirtynyt eläinpelastustehtävien osalta valtakunnalliseen toimintamalliin 1.4.2022 lähtien. Samalla pelastuslaitoksen aiemmin tarjoama eläimiin liittyvä puhelinneuvonta on lopetettu. Uuden toimintamallin mukaan hätäkeskus välittää avunpyynnön eläinpelastusyksikölle vain silloin, kun kyseessä on suurriistaan kuuluva eläin, tuotantoeläin tai jos luonnonvarainen eläin aiheuttaa vaaraa ihmiselle tai haittaa omaisuudelle.

Helsingin kaupunki on strategiassaan sitoutunut vaalimaan ja suojelemaan monimuotoista luontoaan. Kaupungin kasvaessa luonnonvaraisten eläinten elinalueet kutistuvat ja pirstaloituvat, mikä aiheuttaa yhä enemmän vaaratilanteita luonnonvaraisille eläimille. Eläinpelastusyksikön tehtävät eivät tule vähentymään. Eläinsuojelulain 14. pykälä velvoittaa auttamaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä. Velvoite auttamisesta ei koske vain kansalaisia vaan myös kaupunkia.

Koska eläinpelastustoiminnan järjestäminen entisen mallin mukaan on lopetettu, toimintaa on jatkettava Kauppilan aloitteen mukaisesti mahdollisimman pian ja Korkeasaaren vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoa koskeva puhelinneuvonta tulee toteuttaa viipymättä aloitteen liitteen mukaisesti.

Helsingissä 19.9.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Aleksi Mikola

puheenjohtaja, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Lisätiedot:

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: helsy(ät)sll.fi / puh. 050 3011 633

Juho Leppänen, suojelusihteeri, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry: suojelusihteeri(ät)tringa.fi