Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Valitus Ku­nin­kaan­tam­men­tien hiihtoreitin puis­to­suun­ni­tel­mas­ta

Kuninkaantammen latureitin luontoarvot ja voimassa oleva asemakaava (valituksen Kartta 3).

Lähetimme 10.6.2022 Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen koskien Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä 3.5.2022 § 272 asia/5 Kuninkaantammentien hiihtoreitin puistosuunnitelman hyväksyminen. Valitus (pdf) on luettavissa täällä.

Vaadimme valituksessa, että puistosuunnitelma on kumottava lainvoimaisen asemakaavan maisemasuojelu­määräyksen (ma), riittämättömien luontoselvitysten sekä laiminlyötyjen kevyen liikenteen onnettomuusriskiarviointien takia.