Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kommentteja Vartiosaaren vir­kis­tys­käy­tön vaihtoehdoista

Vartiosaaren huipulta avautuu hulppea näkymä Helsingin itäiseen saaristoon. Kuva: Helsyn arkisto

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kommentteja Vartiosaaren virkistyskäytön vaihtoehdoista

Lähetämme kommenttimme kaupungin kirjaamon kautta, koska se on yhdistykselle käytännöllisempää kuin verkkokyselyyn vastaaminen.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on Vartiosaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lähettämässään mielipiteessä korostanut virkistyskäytön ja luonnonsuojelun yhdistämistä kaavamerkinnällä SL/vl. Pidämme aivan välttämättömänä, että kaikki kahteen eri kokonaisuuteen kuuluvat METSO-kohdealueet otetaan mukaan suojelualueisiin lisättynä länsi-lounaisosassa sijaitsevalla lehdolla. Kerro kantasi -kyselyn vaihtoehto VE0+ on lähinnä yhdistyksen ehdotusta Vartiosaaren luonnon suojelusta ja virkistyskäytöstä, kunhan luonnonsuojelualueet täydennetään lopuilla METSO-metsillä.

Kannatamme veneliikennettä saareen Laajasalosta ja Vuosaaresta. Veneen lähtöpaikka tulee selvittää Vuosaressa niin, ettei se lisää yksityisautoilua Ramsinniemen halki ja edellytä uutta parkkipaikkaa niemellä. Sähköveneen rinnalle tarvitaan lainattavia ja vuokrattavia soutuveneitä. Myös kapulalossia tulee tutkia mahdollisena yhteytenä Vartiosaareen.

Siltaratkaisut latistaisivat Vartiosaaren saaritunnelman, joka on tärkeä osa sen viehätystä. Silta tai sillat toisivat saareen myös pyörät, jotka lisäisivät maaston kulumista merkittävästi. Siltojen mukana lisääntyisi luultavasti myös moottoriajoneuvoliikenne huoltoajon nimissä. Erityisesti on syytä kantaa huolta ajoneuvoluokkien L6e ja L7e kulkuneuvoista, joihin kuuluvat muun muassa kevyet maantiemönkijät, maastomönkijät ja raskaat nelipyörät. Siltaratkaisuihin on nyt liitetty saaressa kiertävät urbaanit kevyen liikenteen reitit, jotka eivät kuulu herkkään saarimaisemaan.

Suhtaudumme kriittisesti rantoja kiertävään polkuverkostoon. Suurena vaarana on, että polun takia jouduttaisiin kaatamaan runsaasti rantapuustoa. Lisäksi polku saattaisi uhata lintujen pesimärauhaa ja muita luontoarvoja.

Jollain huvilalla olisi hyvä olla luontotalotoimintaa eri ikäisille ja myös ryhmille. Kaupunki voisi järjestää sitä esimerkiksi yhteistyössä luontojärjestöjen kanssa.

Kun jätimme mielipiteen, Vartiosaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, otimme jo siinä kantaa muun muassa suojeluun, yhteysratkaisuihin sekä kulunohjaukseen. Mielipide löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme:
https://www.sll.fi/helsinki/2022/03/25/mielipide-vartiosaaren-osayleiskaavan-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/

Helsingissä 1.6.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry