Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto he­li­kop­te­ri­ken­tän sijoittamisesta Kivikkoon

Lähetimme 25.4.2022 Kivikon metsän puolesta -verkoston kanssa kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien helikopterikentän sijoittamista Kivikkoon:

Hyvä kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Kivikon metsän puolesta -verkosto ovat huolissaan asemakaavahankkeen käynnistämisestä helikopterikenttää ja sähköisen lentokuljetuksen kehittämistä varten Kivikossa. Asiasta päättäminen on esillä lautakunnan kokouksessa 26.4. asiakohtana 10.

Luonnonsuojeluyhdistys vastusti aiemmin säännöllistä helikopteriliikennettä kyseiseltä tontilta käsin, koska se mitä ilmeisemmin häiritsisi lähialueen asukkaita sekä Kivikon ulkoilijoita ja eläimiä kuten pesiviä lintuja. Edelleen kaivataan selvitystä lisääntyvän helikopteriliikenteen vaikutuksista Viikin ja Vanhankaupunginlahden arvokkailla luonnonsuojelualueilla. Esimerkiksi väylien ulkopuolella lentokorkeus saa olla matalampi, mikä voimistaa melua myös maan pinnalla. Tämä koskee myös kyseisiä luonnonsuojelualueita.

Nyt, kun Kivikkoon liitettäisiin myös droonikuljetusverkoston kehittäminen ja muu sähköinen lentotoiminta, niiden häiriö asukkaille, ulkoilijoille ja luonnolle, ennen muuta linnuille, tulee selvittää ennen kuin kaavoituksen aloittamisesta päätetään. Missä määrin droonilennot häiritsevät lintujen pesintää ja ravinnonetsimistä? Tämä koskee linnustoa myös Kivikkoa ja Vanhankaupunginlahtea laajemmin.

Kivikon metsä on tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue lähialueen asukkaille. Mellunkylän alueella asuu yli 38 000 ihmistä, mikä on saman verran kuin keskikokoisessa suomalaiskaupungissa. Mellunkylään täydennysrakentamisen seurauksena alueen väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 41 000 asukkaaseen vuoteen 2027 mennessä. Jos kiistanalainen Malmin lentokentän alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuntorakentamiseen toteutuisi, myös se lisäisi virkistysalueiden tarvetta muun muassa Kivikon metsän osalta.

Kivikon ulkoilualue on valtaväylien läheisyydestä johtuen jo ennestään meluisa. Olemassa olevaa melutasoa ei kuitenkaan saisi käyttää perusteluna uusien melua lisäävien toimintojen, kuten helikopterikentän, rakentamiselle. Sen sijaan tulisi varmistaa, ettei melutaso nykyisestä enää nouse. Melun lisääntyminen vaikuttaa terveyteen, vähentää asukasviihtyvyyttä ja ulkoilualueen käyttöä sekä lisää segregaatiota, ja tämä kaikki on vastoin Helsingin kaupungin strategioita.

Helikopterikentän sijainnille on etsittävä vaihtoehtoja suunnitelmien ja toiminnan muututtua. On myös syytä huomata, että asukasaktiivisuus Kivikon metsän ja asumisympäristön suojelemisen puolesta on kasvanut huomattavasti sen jälkeen, kun helikopterikentästä päätettiin viimeksi. Asukkaiden hiljaisuus on tähän asti tehnyt Kivikosta helpon paikan useille rakennushankkeille ja suunnitelmille, jotka vähentävät alueen asumisviihtyvyyttä sekä Kivikon metsän pinta-alaa ja metsän luonto- ja virkistysarvoja.

Huomautamme, ettei meillä ole mitään vähähiilisemmän liikenteen ja kuljetusten kehittämistä vastaa. Pyydämme asian jättämistä pöydälle, mielellään kahdeksi viikoksi, että pystymme tutustumaan uusiin suunnitelmiin paremmin. 

Helsingissä 25.4.2022

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:

Antti Halkka, puheenjohtaja

Emilia Pippola, järjestösihteeri

Kivikon metsän puolesta -verkosto:

Katariina Kaarlela

Mira Grönroos

Tiina Lintunen

Anna Pyyluoma

Sanni Vanonen

Merja Koskinen

Heidi Hänninen

Anne Rauma

Ilpo Kuronen

Teija Aaltonen

Tuula Paavilainen

Lisätiedot:

Riitta Malve, hallituksen jäsen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: riittamalve(ät)gmail.com / 050 5718146