Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Malminkartanon keskiosan suun­nit­te­lu­kil­pai­lus­ta ja kil­pai­lueh­do­tuk­sis­ta

Kartanonmetsää. Kuva: Ronja Iso-Heiko

Malminkartanon Kartanonmetsän viheralueelle järjestetyn suunnittelukilpailun ehdotukset olivat 3.4.2022 saakka nähtävillä ja kommentoitavina Kerrokantasi-palvelussa. Kerrokantasi-kyselyn vastaukset kertovat entistä selväsanaisemmin, miten tärkeä henkireikä ja hyvinvoinnin lähde Kartanonmetsä on asukkaille. Sitä rakastetaan ja puolustetaan.

”Asukkaat arvostavat metsää luontokohteena sekä ulkoilu- ja retkipaikkana. Monet ovat huolissaan sen rakentamisesta.” Nämä ovat eräitä Malminkartanon suunnitteluperiaatteiden vuorovaikutuksessa esiin nousseita keskeisiä asioita.

Kartanonmetsän ekosysteemipalvelut ovat mittavia. Metsän mikroilmasto, joka on rakennettua ympäristöä viileämpi, tuo helpotusta hellejaksoina. Metsä puhdistaa ilmansaasteita ja sitoo hiiltä. Metsäverkoston osana metsä luo rikkaan ekosysteemin, joka ehkäisee lajikatoa. Se myös houkuttelee liikkumaan. Monimuotoinen metsä elvyttää ja vähentää stressiä puistoa tehokkaammin.

Kartanometsän luontoarvot, kytkeytyminen metsäverkostoon ja verkoston vahvistaminen olisi pitänyt selvittää ennen suunnittelukilpailua. Luoteisessa* Helsingissä on menetetty jo liian paljon metsiä.

”Mutta metsän keskiosahan säästetään”, korostetaan Kartanonmetsän suunnittelukilpailussa. Näin ei kuitenkaan kävisi. Todellisuudessa säästyvä osa on alle puolet nykyisen 11 hehtaarin kokoisen metsän pinta-alasta. Talojen piirittämä metsä pirstaloituisi, reunavaikutus vahvistuisi ja kulutus lisääntyisi. Samalla elinympäristöjä ja eläinten suojapaikkoja häviäisi ja lajisto köyhtyisi. Virkistysarvot vähenisivät merkittävästi.

Oireellisesti kilpailutyöt puhuvat metsän sijaan puistosta. Eräässä työssä kerrotaan, että metsän huipulle pääsisi uutta katua pitkin. Puita ja kallioita valaistaisiin. Metsä muuttuisi suunnitelmien mukaan pihojen jatkeeksi ja tapahtuma-alueeksi.

Näistä lähtökohdista on turhaa arvioida kilpailuehdotusten paremmuutta ja antaa kehitysehdotuksia. Asuntorakentamista ei tule sijoittaa tälle Malminkartanon tärkeimmälle virkistysalueelle.

Malminkartanon täydennysrakentamisen ei saa antaa pilata alueen viihtyisyyttä ja arvokasta luontoa. Rakentaminen tulee suunnata Kartanometsän sijaan pysäköintipaikoille, muutamia taloja voidaan harkiten korottaa ja joitain purkaa tehokkaamman rakentamisen tieltä.

Kaupungin kannattaa pyrkiä maanvaihtoon Kartanonmetsän yksityisen omistajan kanssa niin, että Kartanonmetsä säästyy, mutta rakentaminen ei tuhoa arvokasta ja asukkaille tärkeää luontoa muuallakaan.

Helsingissä 1.4.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Aino Juvonen

kampanjakoordinaattori, Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja

Lisätiedot:

Riitta Malve, hallituksen jäsen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: riittamalve(ät)gmail.com / 050 5718146

Aino Juvonen, kampanjakoordinaattori, Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja: kaadetaankaava(ät)gmail.com

* Korjattu mielipiteen lähettämisen jälkeen virheellinen ilmansuunta koillinen luoteeksi.