Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Valitus Ruskeasuon Huo­pa­lah­den­por­tin asemakaavan muuttamisesta

Asemakaava-alueen pohjois-koillisosassa kortteleiden AK 16753 ja 16752 alueella sijaitsee noin 8 000 neliömetrin laajuinen vaahteralehto, jonka suojeluarvoa ei kaavatyössä ole selvitetty. Kuva: Heidi Rantalainen

Lähetimme 1.3.2022 Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen koskien Helsingin kaupunginvaltuuston päätöstä 19.1.2022 § 14: Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muuttaminen (nro 12591). Valitus (pdf) on luettavissa täällä.

Vaadimme valituksessa, että asemakaavaehdotus on kumottava maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain vastaisena.