Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttamisesta

Lähetimme Helsingin kaupunginhallitukselle 28.2.2022 kannanoton koskien Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muutosta:

Arvoisa kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on seurannut Jollaksentie 64:n asemakaavan muutoksen suunnitteluprosessia. Asemakaavan muutos koskee lähivirkistysaluetta, joka sijaitsee Laajasalon Itä-Jollaksessa ja toteutuessaan mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentamisen Jollaksentien varrelle. Kaavaratkaisu on kaupunginhallituksen kokouksen asialistalla tänään maanantaina 28.2.2022 asiakohtana 7.

Jollaksentie 64:n tontti kuuluu niihin Tonttuvuoren säilyneisiin hienoihin arvometsiin, jotka tulisi kaikki suojella liittämällä metsät Itäniityn suojelualueeseen. Koko tontti on I-arvoluokan METSO-metsää. Alueelta havaitut luonnonsuojelullisesti arvokkaat indikaattorilajit, kermakääpä, ruunikääpä ja viinikääpä (2014, suojeluasiantuntija Keijo Savola), kertovat osaltaan metsän arvoista. Lisäksi tontti yhdistää Tonttuvuoren ja Karoliininvuoren METSO I-arvoluokan kalliometsiä. Kaikilla näillä metsillä on luontoarvojen lisäksi myös merkittäviä maisemallisia arvoja.

Olemme jättäneet kaavaratkaisusta mielipiteen ja muistutuksen, joissa olemme kertoneet alueen luontoarvoista yksityiskohtaisemmin:

Kaavoitus ja rakentaminen ovat nakertaneet ja pirstoneet Itä-Jollaksen metsiä ja rantoja viimeisten vuosikymmenien aikana merkittävästi. Vetoamme teihin, että Jollaksentie 64:n tontin rakentamisesta luovutaan ja alue hankitaan kaupungille virkistysalueeksi.Toivomme teidän kiinnittävän huomiota myös siihen, että kaava-alueen lounaisnurkka sijaitsee Santahaminan raskaiden aseiden meluvyöhykkeen sisällä.

Helsingissä 28.2.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry