Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Hietaniemen saunahankkeesta

Niemen ympäristössä on pieniä luotoja, Hietaniemenkarit, jotka kuuluvat Espoon-Helsingin rajaseudun sisäsaariston MAALI-alueeseen.

Lähetimme 15.2.2022 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Hietaniemen saunahanketta:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Olemme Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksessä huolissamme Hietaniemen saunahankkeen lisätoimintojen haitallisista vaikutuksista linnustoon, alueen luontoon ja seudun virkistysmahdollisuuksiin. Hanke on tämän päivän kokouksessa, asia 9.

Näemme, että linnuston kannalta haittavaikutukset liittyvät rannan luonnonmukaisena säilyttämiseeen sekä siihen, lisääntyykö vesiliikenne sauna-alueen lähistöllä. Niemen ympäristössä on pieniä luotoja, Hietaniemenkarit, jotka kuuluvat Espoon-Helsingin rajaseudun sisäsaariston MAALI-alueeseen (ks. kuva liitteenä) ja joilla pesii esimerkiksi lokkeja ja vesilintuja. Luodot ovat myös luontotietojärjestelmän tärkeää lintualuetta.

Perustelumuistiossa viitataan Laguuni Oy:n näkemykseen, että saunatoiminta tarvitsee lisäpalveluita. Lintuluotojen läheisyys tulee ottaa niissä huomioon, jos kyse on vesiurheilusta.

Tässä yhteydessä on hyvä tarkistaa myös nykyisen wakeboardingin eli vesilautailun sekä muun vastaavan toiminnan häiriö kyseisten luotojen pesiville linnuille.

Itse rakennettava alue kuuluu tärkeään lintualueeseen tai on sen vieressä.

Huomautamme lisäksi saunatontin sijaitsevan RKY-alueen vieressä ja maakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä. Niemi, jonka eteläreunalle rakennettaisiin, muodostaa nykyisin rauhallisen luonto- ja ulkoiluympäristön. Hietaniemen uimarannan pohjoinen niemi ollaan rakentamassa, jolloin Töölön Seurasaaren selän rannan rauhalliset paikat ovat jo olennaisesti vähenemässä.

Jos lautakunta haluaa lisätietoja, toimintamme niitä mielellämme. Siinä tapauksessa ehdotamme asian pöytäämistä hankkeen tarkempaa tutkimista ja vaihtoehtoisten sijaintien pohtimista varten.

Helsingissä 15.2.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry