Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kansallisen kaupunkipuiston pe­rus­ta­mis­sel­vi­tyk­sen valmistelu yleiskaavan to­teut­ta­mis­oh­jel­mas­sa

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kansallista kaupunkipuistoa valmistellaan keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. Kuvassa keskuspuiston metsää Kivihaan kohdalla. Kuva: Heidi Rantalainen

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -kansalaisliikkeen järjestöt kiirehtivät Helsinkiä perustamaan kansallista kaupunkipuistoa jo tällä valtuustokaudella. Järjestöt lähettivät 3.2.2022 kaupunkiympäristölautakunnalle kirjeen, jotta asia tulisi paremmin esiin myös yleiskaavan toteuttamisohjelmassa:

Kaupunkiympäristölautakunnalle

ASIA: Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen valmistelu yleiskaavan toteuttamisohjelmassa 2022

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen valmistelu käynnistyi Helsingissä valtuuston yksimielisellä päätöksellä helmikuussa 2017. Laajan aineiston ja vuorovaikutuksen pohjalta kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esiselvityksen 26.5.2020.

Olemme Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -kansalaisliikkeessä huolissamme siitä, että asian valmistelu näyttää edelleen venyvän. Tavatessamme tammikuun 17. päivä verkossa kaupunkiympäristötoimialan johtoa, esittivät yleiskaavapäällikkö Pasi Rajala ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen, että asia tulee kaupunkiympäristölautakuntaan vasta vuosina 2025-2026 ja valtuuston ratkaistavaksi 2026. Emme näe näin hitaalle valmistelulle perusteita, kun asiaa on jo vuosia perusteellisesti valmisteltu.

Toivomme, että lautakunta kiirehtii asiaa edellyttämällä yleiskaavan toteuttamisohjelman yhteydessä, että lautakunnalle valmistellaan kuluvan vuoden 2022 loppuun mennessä esitys perustamisselvityksen valmistelun mahdollisimman nopeasta aikataulusta, kansallisen kaupunkipuiston aluerajauksesta tai sen erilaisista vaihtoehdoista sekä osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta päätöksen valmistelussa.

Samalla esitämme, että lautakunta täsmentää Yleiskaavan toteuttamisohjelman 2022:n luonnoksessa esitettyä kirjausta koskien kansallista kaupunkipuistoa:

Ensimmäisen toteuttamisohjelmavaiheen suunnittelussa kaupunki ryhtyy valmistelemaan kansallisen kaupunkipuiston perustamista kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Keskuspuiston ja Haltialanmuodostaman ytimen ja sen laajentumisvaihtoehtojen pohjalta. Yleiskaavaa toteutettaessa varmistetaan Nyky +:n mukaisten alueiden säilyminen myös eri puolilla esikaupunkia ottaen huomioon niiden nykyiset luonto- ja kulttuuriympäristöarvot sekä alueiden kasvanut ja monipuolistunut virkistyskäyttö.

Lisäksi toteuttamisohjelmassa on syytä todeta, että tällä valtuustokaudella valmistellaan valtuuston päätettäväksi esitys kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.

Helsingissä 3. helmikuuta 2022

Kunnioittavasti,

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen puolesta,

Eeva Kuuluvainen & Riitta Korhonen

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Hanna-Kaisa Siimes, puheenjohtaja & Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja

Suomen Latu ry

Eki Karlsson, toiminnanjohtaja

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Antti Halkka, puheenjohtaja & Emilia Pippola, järjestösihteeri

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen, puheenjohtaja & Ursula Immonen, toiminnanjohtaja

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Aleksi Mikola, puheenjohtaja