Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Vattuniemen keskuksen ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta

Nähtävillä olleen Lauttasaaren Vattuniemen keskuksen asemakaavamuutosehdotuksen osalta Helsingin luonnonsuojeluyhdistys toteaa, että kaava on kehittynyt aikaisemmasta versiosta alueen luontoa paremmin huomioivaksi. Olemme muun muassa ilahtuneita siitä, että kaavaehdotuksesta on poistettu merkintä, joka olisi sallinut kahvilarakennuksen tieliittymineen aikaisemmin viheralueeksi merkityllä metsätontilla. Haluamme kuitenkin tuoda vielä esille seuraavat tarkennukset.

Ehdotuksen mukaan päiväkoti/koulu tontti (31116 Y) on laajuudeltaan edelleen niin iso, että se tulee viemään osan viheralueesta ja muuttaa siten koko metsäisen tunnelman. Tätä lisää rakennuksen sallittu korkeus. Parasta olisi, jos tälle tontille ei koulurakennusta rakennettaisi, vaan alue tulisi kokonaan virkistyskäyttöön. Kaupungin kannattaisi selvittää, voisiko esimerkiksi Itälahdenkadulla tyhjilleen jääneen yksityisen päiväkodin tiloja tai joitain muita olemassa olevia tiloja hyödyntää tähän tarpeeseen. Nyt esitetty uusi tonttirajaus ja koulun asettaminen tontille on kuitenkin suuri parannus verrattuna edelliseen.

Toteutuessaan päiväkoti/koulun rakentaminen tulee aiheuttamaan metsäisen viheralueen pienenemistä ja massiivista muokkaamista. Kaavassa jää epäselväksi, miten piha-alueet toteutetaan niin, ettei kostean rantametsän ekologia muuttuu. Aluehan on myös tulva-aluetta, jonne kevät- ja syysmyrskyjen aikaan nousee vesi.

Viimeisen kaavaehdotuksen mukaan osa päiväkodin/koulun tontista säästyisi rakentamiselta. Sekä päiväkotitontilla että ympäröivällä viheralueella upea puusto tammineen ja lehmuksineen kannattaa säästää, samoin omenapuut ja päärynäpuu. Lisäksi tontille voitaisiin istuttaa uusia hedelmäpuita, koska alue on osaksi vanhaa piha-aluetta, osaksi tervaleppäistä rantametsää. Monipuolinen puusto tukee myös koulun/päiväkodin ympäristökasvatuksen tavoitteiden toteumista. Samalla puut vaikuttavat ilman laatuun sekä suojaavat keväisin ja kesäisin liialta auringolta ja tuulelta.

Menetetyn viheralueen kompensaatioksi tulisi uudestaan metsittää nurmikko-osuus, jolle oli aikaisemmassa luonnoksessa tulossa kahvila. Kyseinen alue on vähitellen täytetty nurmikoksi ilman mitään suunnitelmaa. Nurmikko-osuudelle voitaisiin istuttaa esimerkiksi tervaleppää. Koulutontin eteläpuolella on myös viime vuosikymmeninä vähitellen tapahtunut metsän häviämistä. Tällekin alueelle voitaisiin istuttaa tervaleppää rantapuolelle ja muita puita lähemmäs Särkiniemenkatua.

Vattuniemen viheralueiden säilyminen on luontoarvojen lisäksi tärkeää myös asukkaille. Alueen väestömäärän kasvaessa lähiviheralueita tarvitaan enemmän, ei vähemmän. Luontoalueiden säilymisen ja mahdollisen ennallistamisen lisäksi esimerkiksi pieni korttelipuisto alueen keskiosassa elvyttäisi tiheäksi kaavoitettuja Vattuniemen isoja kortteleita. Myös kadunvarsien puuistutuksille tulee jättää tarpeeksi tilaa.

Kaavan tonttitehokkuus on edelleen huomattavan suuri, mikä tarkoittaa liikaa asukkaita viheralueiden kulutuksen kannalta.

Helsingissä 19.1.2022