Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen

Pohjavedenpuisto. Kuva: Antti Halkka

TIEDOTE 20.12.2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Rastilan itäosan asemakaavan 6.10.2021. Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys jättivät kaavasta yhteisen valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen 19.11.2021.

”Vaadimme ensisijaisesti, että Meri-Rastilan itäosan asemakaava kumotaan kokonaan, toissijaisesti, että metsäalueille Pohjavedenpuistoon, Ullaksenpuistoon ja Ison Kallahden puistoon osoitettu rakentaminen kumotaan”, kertoo Kallahti Kallvik ry:n puheenjohtaja Helena Saarikoski.

Kaavan toteuttamisen vaikutuksia ei pystytä arvioimaan selvitysten puutteellisuuden vuoksi.

”Tarvittavia luontoselvityksiä ei ole tehty. Laji- ja luontotyyppikartoitukset Metso-luokitelluista arvometsistäkin puuttuvat, eikä pohjavesiselvitystä ole tehty”, pahoittelee Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri Emilia Pippola. ”Asukasmäärän lisääntymisen, lähivirkistysalueille rakentamisen ja metsäverkostoyhteyden heikentämisen yhteisvaikutuksia Kallahden Natura-alueelle ei ole arvioitu riittävällä tarkkuudella.”

Kaavoituksen päätarkoitus, Meri-Rastilan segregaation ehkäisy, ei toteudu, jos asuntoja rakennetaan liikaa suhteessa palveluihin, liikenneyhteyksiin ja virkistysalueisiin. Näillä kaikilla on liian suuri käyttöpaine jo nyt.

Lähes seitsemän vuotta kestäneen suunnittelun viimeisessä vaiheessa kaavoittaja on lopulta myöntänyt kaavoittavansa Meri-Rastilan lisäksi myös Kallahtea. Meri-Rastilan itäosan asemakaavan kaikki julkilausutut vaikutukset kuitenkin kohdistuvat vain Meri-Rastilaan.

”Kallahden asuinalueen metsien, Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston, rakentamista osaksi Meri-Rastilan asuinaluetta ei ole lainkaan arvioitu Kallahden asuinalueelle aiheutuvien vaikutusten kannalta”, Saarikoski ihmettelee.

Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta on jätetty yhteensä viisi valitusta. Myös valtuuston 3.2.2021 hyväksymästä Meri-Rastilan länsiosan kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen.

Kallahti Kallvik ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen valitus on luettavissa osoitteessa: sll.fi/helsinki/2021/11/24/valitus-meri-rastilan-itaosan-asemakaavamuutoksesta/

Lisätiedot:

Helena Saarikoski, Kallahti Kallvik ry, puheenjohtaja: saarikoski.helena(ät)gmail.com / puh. 045 679 5527

Emilia Pippola, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, järjestösihteeri: helsy(ät)sll.fi / puh. 050

301 1633