Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Stans­vi­kin­kal­lion asemakaavan uu­del­lee­nar­vioin­nis­ta: Kruunuvuoren korttelit

Lähetimme 20.12.2021 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton Kruunuvuoren kortteleista liittyen Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointiin:

Hyvä kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiinnittää lautakunnan huomiota korkeimmassa oikeudessa kumottujen Kruunuvuoren kortteleiden nykyiseen suunnitteluun, kun lausuntoehdotus Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarvioinnista on jälleen lautakunnan kokouksen esityslistalla 21.12. Kumotut korttelit ovat mukana lausunnossa. Ne kuuluvat vireillä olevaa Kruunuvuorenranta, Kultakruununkaari -suunnittelualueeseen. Esitämme, että lautakunta tarkentaa lausuntoehdotusta niin, että kumottujen kortteleiden kohdalla ja uudella suunnittelualueella rakentaminen rajoitetaan vanhan öljysataman aidan eteläpuolelle.

Kärrytien ja aidan välissä kasvaa arvokkaaksi todettua lehmuslehtoa, mutta muuten vireillä olevan kaavan metsät on kartoittamatta. Tämä tilanne on hyvä korjata viimeistään nyt. Äskettäin Kruunuvuoressa tehty kääpäselvitys (Helsingin kääpäselvitys 2018-2019, Keijo Savola, Kaupunkiympäristön julkaisuja 3/2021) kuitenkin kertoo myös suunnittelualueen rikkaasta luonnon monimuotoisuudesta, johon 1. luokan kääpäalue viittaa. Uusin lepakkoselvitys, joka koskee muun muassa kärrytietä, ei ole käytössämme.

Kärrytien ympäristön luonto-, maisema- ja virkistysarvot tuhoutuvat, jos metsä rakennetaan entisen kaavasuunnitelman mukaan. Samalla koko Kruunuvuoren käsittävä luontohelmi kutistuisi, kun uusien kortteleiden häiriövaikutus ulottuisi kauas sen alueella.

Parhaassa tapauksessa uudet korttelit sijoitetaan öljysataman aidan eteläpuolelle. Samalla lainvoimaisen korttelin 49316 pohjoisreunaa ja Yksisarvisenkujan päätä siirretään etelämmäs ja näin etäämmälle Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualueesta.

Kruunuvuoren luontohelmen – metsien, kallioiden, rantojen ja kosteikkojen – säästäminen ehjänä kokonaisuutena olisi uuden kaupunkistrategian mukaista: ”Helsingin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Virkistys- ja luontoalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen on keskeisin tavoite. Varmistetaan, että arvokkaan Keskuspuiston alueelle ei tule uutta rakentamista. Osoitetaan Vartiosaari virkistyskäyttöön. Uudelleenarvioidaan Stansvikinkallion asemakaava metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruunuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa. ”

Helsingissä 20.12.2021

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry