Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Landbon suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiittää Helsingin kaupungin kaavoittajia siitä, että Landbon kohdalla suunnitteluperiaatteiden ja asemakaavan muutoksen tarkastelualue on rajattu järkevästi siten, että mahdollinen lisärakentaminen on mahdollista toteuttaa aitona täydennysrakentamisena eikä luontoalueille laajentavana. Hyvin vahva tukeutuminen jo rakennettuihin alueisiin on Landbon tapauksessa keskeisen tärkeää johtuen alueen äärimmäisen herkästä sijainnista keskellä Siupoonkorven metsämantereen eteläosaa.

Yhdistys haluaa nostaa esille muutamia suunnittelualueen reuna-alueiden luontoalueita, jotka vähintäänkin tulee huomioida kaavaprosessissa säilyttävillä ratkaisuilla:

  1. Suunnittelualueen pohjoisreuna metsät (nykyisessä asemakaavassa VL-aluetta) >>> VL-alueeksi myös tulevassa kaavassa.
  2. Landbonkujan itäpuolen rakentamattomat metsät (nykyisessä asemakaavassa Y-aluetta, osittain luontotietojärjestelmässä todettua lahokaviosammalen ydinaluetta 32/2017) >>> VL-alueeksi tulevassa kaavassa, lahokaviosammalen ydinalue VL/luo-alueeksi.
  3. Suunnittelualueen länsiluoteisosan muinaisrantakivikko ympäröivine metsineen nykyisessä asemakaavassa VL-aluetta, muinaisrantakivikko luokan II geologinen arvokohde luontotietojärjestelmässä >>> VL-alueeksi.
  4. Länsilounaisosan rakentamaton metsäalue Landbontien ja Karhunevantien risteyksen luoteispuolella (nykyisessä asemakaavassa VL-aluetta, tarpeellinen lähivirkistyksen ja Sipoonkorpeen siirtymisen kannalta) >>> VL-alueeksi tulevassa kaavassa.

Helsingissä 20.12.2021