Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Stans­vi­kin­kal­lion asemakaavan uu­del­lee­nar­vioin­nis­ta – konkreettinen vaihtoehto

Vaihtoehtoinen kaavarunko, johon vedetty vihreä viiva kuvaa rakennettavan ja viheralueen välistä rajaa.

Lähetimme 12.12.2021 Stansvikin kyläyhdistyksen ja Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan kanssa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarvioinnista:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Lautakunnan esityslistalla tiistaina 14.12. ovat edellisessä kokouksessa pöydälle jääneet lausuntoehdotukset kaupunginvaltuutettujen tekemistä aloitteista, jotka koskevat Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointia. Me, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Stansvikin kyläyhdistys ja Kaadetaan kaava, ei metsää kampanja!, ehdotamme konkreettista vaihtoehtoa alueen kaavoitukselle.

Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointia sitovat viisi jo varattua korttelia. Näistä kolme on erityisen ongelmallisia sikäli, että noin puolet niiden rakennusalasta sijoittuu arvokkaalle luontoalueelle maisemallisesti herkässä paikassa.

Koirasaarentien varteen suunnitellun korttelin (AK 49339) 123 metriä pitkä ja kuusi (6) kerrosta korkea julkisivumuuri peittäisi Stansvikinkalliolle nousevan metsäisen rinteen. Lisäksi korttelin taaemmat rakennusosat ja niitä kiertävät Stansvikinkallionkatu ja Kaivoskallionpolku tunkeutuisivat luontotyypiltään uhanalaiseen tuoreeseen kangasmetsään suurimmillaan 60 metrin syvyydeltä.

Korttelin 49339 kuuden kerroksen korkeus Koirasaarentien ja Stansvikintien kulmauksessa tulisi olemaan noin 20 metriä. Kun otetaan huomioon asemakaavan mukainen perustamiskorkeus (+ 4.0), korttelin kattokorkeus olisi 24 metriä merenpinnan yläpuolella. Tätä voi verrata Stansvikinkallion korkeuteen, jonka lakialueen suurin korkeus on 22,2 metriä merenpinnan tasosta mitattuna.

Korttelin 49339 perustamiskorkeus Kaivoskallionpolun puolella on +7.5 metriä. Metsäiseen rinteeseen tunkeutuva korttelin osa nousisi 27,5 metrin korkeuteen merenpinnasta – viisi (5) metriä korkeammalle kuin mikä on Stansvikinkallion suurin korkeus.

Stansvikinkallionkadun varresta varatut korttelit AK 49333 sekä AK 49334 sijaitsisivat 50 ja 65 metrin päässä Stansvikinkallion korkeimmasta lakialueesta. Nämä viisikerroksiset asuintalot muuttaisivat kallioselänteen kerrostalokortteleiden yhteispihaksi. Korttelista 49333 noin 2/3 ja korttelista 49334 noin kolmannes tulisi sijaitsemaan uhanalaisten kallio- ja kangasmetsätyyppien alueella.

Koirasaarentien varren korttelin 49339 rakennusvolyymi olisi mahdollista osittain korvata rakennuksella, joka laskeutuisi portaittain rinteen oikolinjassa Stansvikinkallion pohjoisrinnettä Koirasaarentielle kohdassa, jossa on jo olemassa oleva kiviaineksenoton kuluttama ”viilto” rinteessä. Korttelin 49339 Koirasaarentien suuntainen yli satametrinen julkisivumuuri siis käännettäisiin Kruunuvuorenrannan puoleisessa päässään 90 asteen kulmaan Koirasaarentien suhteen. Rinteeseen työntyisi pääty edellä 75 metriä pitkä rakennus, joka madaltuisi samalla kun se nousisi rinteeseen. Pystysuoralla puusäleiköllä verhoiltu rakennus muodostaisi porttiaiheen Kruunuvuorenrannan kaupunginosalle. Stansvikin kartanon sisääntulo ja Stansvikinkallion Koirasaarentielle avautuva metsäinen rinne jäisivät koskemattomaksi ja näkyväksi osaksi maisematilaa.

Suunnitelma korvaisi sekä korttelin 49339 Koirasaarentien varressa että kallion laelle osoitetun korttelin 49334.

Liitteenä on kaavarunko, johon vedetty vihreä viiva kuvaa rakennettavan ja viheralueen välistä rajaa. Mikäli suunnitelman tarkasteluun tarvitaan harkinta-aikaa, voidaan asia jättää toistamiseen pöydälle. Annamme mielellämme lisätietoja ehdotuksestamme.

Helsingissä 12.12.2021

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Maija Wilskman

varapuheenjohtaja, Stansvikin kyläyhdistys ry

Aino Juvonen

Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja

Lisätiedot:

Timo Kalanti, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys: timokalanti(ät)gmail.com / 040 5385627