Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kommentit Uutelan uusista luon­non­suo­je­lua­lueis­ta

Helsingin luonnossuojeluyhdistyksen kommentit Uutelan metsän, Skatanniemen ja Rudträskin luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tyytyväinen Uutelan metsän, Skatanniemen ja Rudträskin luonnonsuojelualueiden tärkeisiin laajennuksiin.

Uutelan metsä

Luontoarvoiltaan vastaava kalliometsäselänne sijaitsee Uutelantien ja Uutelan pohjoisosan koirapuiston välissä. Se tulisi liittää Uutelan metsän luonnonsuojelualueeseen tai ottaa pikaisesti mukaan luonnonsuojeluohjelmaan. Kalliometsäselänne käsittää Uutelan luonnon ja maisemanhoidonsuunnitelman kuviot 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 52, 62, 63, 64 ja 71.

Köysi-boulderointikiipeilylle ehdotetaan seinämää pitkän kalliojyrkänteen eteläpäässä. Yhdistyksen kasviharrastajat ovat löytäneet haurasloikkoa ja tummaraunioista tuosta jyrkänteen osasta useammasta kohdasta. Lisäksi paikalla kasvaa kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan karvakiviyrttiä. Tummaraunioisen osalta pitäisi varmistaa, onko kyseessä silmälläpidettävä alalaji kalkkitummaraunoinen. Todennäköisesti sen kasvustot tuhoutuvat, jos kallio puhdistetaan kasvillisuudesta ja maaperästä kuten muissa boulderointikohteissa.

Tällä hetkellä kiipeilyä harrastetaan kyseisen kalliojyrkänteen pohjoispäässä kuusikon suojassa. Jos kalliota on jo puhdistettu siellä, olisi arvokkaan kasvillisuuden kannalta suotavaa, että harrastus jatkuu siellä, jos se on ylipäänsä välttämätöntä uudella luonnonsuojelualueella. Kallioiden puhdistaminen on yleisesti kielletty luonnonsuojelualueilla, emmekä suhtaudu suopeasti poikkeukseen Uutelassa. Se viestii, että tällä luonnonsuojelualueella suojelu on tavallista kevyempää. Kiipeilijät saattavat myös ymmärtää väärin, että kallioiden puhdistaminen on sallittua muillakin luonnonsuojelualueilla.

Olemme havainneet Nuottaniemen kainalon ruovikossa ja luhdassa rantakäärmeen kahtena kesänä. Toisella kerralla käärme oli liikkeellä kohmeisena lokakuussa. Todennäköisesti niitä talvehtii lähistöllä. Alue kuuluu Uutelan arvokkaaseen matelija- ja sammakkoeläinkohteeseen. Rantapolun ja kallioiden rajaama ruovikko ja märkä luhta olisi hyvä suojata mahdollisuuksien mukaan kulunohjauksella. Jos lähellä sijaitseva, edellä mainittu boulderointipaikka toteutuu, myös siellä on syytä huomioida rantakäärmeiden mahdollinen talvehtiminen kivikossa.

Skatanniemi

Suunnitelmassa kerrotaan Meriharjun huvilan itärannalla kulkevan vanhan, rakennetun polun kunnostuksesta. Uutelan luonnon ja maisemanhoidon kohdalla on ollut vielä hiljattain puhetta maiseman avaamisesta merelle tällä kohdalla harventamalla kyseisen polun ympärillä kasvavaa nuorta kuusikkoa. Havaintojemme mukaan kuusikko tarjoaa suojaa linnuille, eikä siihen tulisi koskea lainkaan varsinkaan näkymien vuoksi.

Rudträsk

Kun hoito- ja käyttösuunnitelmaa on tehty, on tuotu esille mahdollisuus palauttaa puroksi oja, joka virtaa Rudträskilta mereen. Näin elvyttäisiin virran monimuotoisuutta. Vaikka vaelluskalat eivät ojassa liikukaan, siinä ui muita kaloja meren ja Rudträskin lampareiden välillä.

Rudträskin pohjoispuolelle suunniteltu ulkoilureitti, jolla rajoitetaan metsässä jo tapahtunutta laajaa kulumista, on tervetullut ja toivottavasti rakennetaan pikaisesti.

Yleiset kommentit

Ehdotamme lievempää muotoilua suunnitelmissa mainittuun vaarallisten puiden kaatoon korkeintaan puun mitan päässä reitiltä ja/tai puiden katkaisemista useiden metrien korkeudesta jolloin ne lahotessaan lisäävät luonnonmonimuotoisuutta ja palvelevat kolopesijöitä. Arviomme mukaan puun mitta tarkoittaa 15-28m etäisyyttä reitistä, mikä on paljon missä tahansa metsässä. Tällä etäisyydellä mitä todennäköisimmin kasvaa muuta puustoa niin, että se pysäyttää 15-28 m päässä reitiltä kaatuvan rungon.

Ilmeisesti maastopyöräilyä ei olla rajoittamassa kolmella luonnonsuojelualueella. Ehdotamme kuitenkin kulunohjausta ja pyöräilykieltoa edes arvokkaimpiin kohtiin. Pyöräilyn aiheuttama maaston ja kasvillisuuden voimakas kuluminen on havaittavissa jo nyt monessa paikassa.

Helsingissä 21.11.2021