Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Vattuniemen keskuksen asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta ja sen asettamisesta nähtäville

Lähetimme 9.11.2021 kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Vattuniemen keskuksen asemakaavan muutosehdotusta ja sen asettamista nähtäville:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen asialistalla on tänään Vattuniemen keskus (Vattuniemi, Lauttasaari, Kotkavuori) asemakaavan muutosehdotus (nro 12701) ja sen asettaminen nähtäville. Ehdotuksen osalta on todettava, että luonnos on kehittynyt aikaisemmasta versiosta alueen luontoa paremmin huomioivaksi. Olemme muun muassa ilahtuneita siitä, että kaavaehdotuksesta on poistettu merkintä, joka olisi sallinut kahvilarakennuksen tieliittymineen aikaisemmin viheralueeksi merkityllä metsätontilla. Haluamme kuitenkin tuoda vielä esille seuraavat tarkennukset.

Luonnoksen mukaan päiväkoti/koulu tontti (31116 Y) on laajuudeltaan edelleen niin iso, että se tulee viemään osan viheralueesta ja muuttaa siten koko metsäisen tunnelman. Parasta olisi, jos tälle tontille ei koulurakennusta rakennettaisi, vaan alue tulisi kokonaan virkistyskäyttöön. Nyt esitetty uusi tonttirajaus ja koulun asettaminen tontille on kuitenkin suuri parannus verrattuna edelliseen.

Toteutuessaan päiväkoti/koulun rakentaminen tulee aiheuttamaan metsäisen viheralueen pienenemistä ja massiivista muokkaamista. Kaavassa jää epäselväksi, miten piha-alueet toteutetaan niin, ettei kostean rantametsän ekologia muuttuu. Aluehan on myös tulva-aluetta, jonne kevät- ja syysmyrskyjen aikaan nousee vesi.

Viimeisen kaavaehdotuksen mukaan osa päiväkodin/koulun tontista säästyisi rakentamiselta, joten upea puusto tammineen ja lehmuksineen kannattaa säästää, samoin omenapuut ja päärynäpuu. Lisäksi tontille voitaisiin istuttaa uusia omena- ja päärynäpuita, koska alue on osaksi vanhaa piha-aluetta, osaksi tervaleppäistä rantametsää. Monipuolinen puusto tukee myös koulun/päiväkodin ympäristökasvatuksen tavoitteiden toteumista. Samalla puut vaikuttavat ilman laatuun sekä suojaavat keväisin ja kesäisin liialta auringolta ja tuulelta.

Mikäli rantametsää ei voida kokonaan säilyttää, sen kompensaatioksi olisi metsitettävä uudestaan nurmikko-osuus, jolle oli aikaisemmassa luonnoksessa tulossa kahvila. Kyseinen alue on vähitellen täytetty nurmikoksi ilman mitään suunnitelmaa. Nurmikko-osuudelle voitaisiin istuttaa esimerkiksi tervaleppää. Koulutontin eteläpuolella on myös viime vuosikymmeninä vähitellen tapahtunut metsän häviämistä. Tällekin alueelle voitaisiin istuttaa tervaleppää rantapuolelle ja muita puita lähemmäs Särkiniemenkatua.

Lopuksi todettakoon, että koko kaavan tonttitehokkuus on edelleen huomattavan suuri suhteessa olemassa olevaan rakennuskantaan.

Helsingissä 9.11.2021