Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Kivinokan ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tyytyväinen Kivinokan kaavaluonnokseen tehtyihin parannuksiin luonnon kannalta. Kiitosta ansaitsee rantareitin siirtäminen niin, ettei se kierrä Saunalahden pohjukan rannassa. Hyvää kehitystä on myös kaavaan merkitty lepakoiden elinolosuhteiden säilyttäminen, kun katuja, reittejä ja valaistusta toteutetaan. Kaiken kaikkiaan Kivinokan kaavoittaminen viher- ja virkistysalueeksi on suuri voitto Vanhankaupunginlahden arvokkaalle luonnolle verrattuna alueen rakentamiseen kerrostaloalueeksi, jota suunniteltiin vielä kymmenen vuotta sitten.

Kaavaehdotusta on kuitenkin vielä parannettava seuraavien asioiden osalta.

Vaahteralehdon nykyinen laajuus säilytetään

Kaavaehdotus nakertaa merkittävän osan uhanalaisesta luontotyypistä, vaahteralehdosta, venesatamatoimintojen alueeksi, pysäköintipaikoiksi ja Kulosaaren kartanon tien levennykseen kaava-alueen kaakkoisosassa. Vaadimme vaahteralehdon nykyisen laajuuden säilyttämistä. Parkkipaikoille ja teille on löydyttävä joku muu paikka kuin uhanalainen luontotyyppi!

Kulosaaren kartanon tien suunnasta vaahteralehdon keskiosan katkaisevasta LV-alueesta tulee luopua ja säilyttää sen kohdalla entinen kapea tieyhteys rantaan. Kipparlahdensilmukan lähelle vaahteralehtoon merkitty pysäköintialue on syytä säilyttää lehtona. Katsomme, että Kulosaaren kartanon tie on toimiva nykyisen levyisenä, kun ajonopeus ovat riittävän pieni. Jos tietä välttämättä halutaan leventää, se tulee tehdä suunniteltua maltillisemmin ja käyttää siihen ainoastaan tien pohjoista reuna-aluetta uhanalaisen lehdon sijaan.

Näkymien avaamisesta luovutaan vaahteralehdon alueella

Kaavaselostus sallii näkymien avaamisen VP/s merkityltä vanhalta puistoalueelta rantaan. Vaahteralehdossa siitä tulee luopua. Myös vanhan puistoalueen kerroksellisuutta on hyvä säilyttää ja vaalia niin luonnonmonimuotoisuutta sen sijaan, että avataan näkymiä.

Lepakoiden elinoloja kohennetaan: valaistusta säädetään ja piilopaikkarakenteita lisätään

Kaavaehdotukseen on hyvä lisätä reittien valaistuksen sammuttaminen kesän ajaksi, koska puustoiset reitit ovat lepakoille tärkeitä siirtymiseen ja saalistukseen. Tästä on hyviä kokemuksia muu muassa Tahvonlahden ympäristössä. Kannatamme myös kokonaan valaisemattomien, lepakkoystävällisten ulkoiluteiden merkitsemistä kaavaehdotukseen. Erityisesti sitä kaivataan vanhan metsän luonnonsuojelualueen reunalla.

Kaupungin lepakkokartoitus vuodelta 2014 suosittelee Kivinokan I ja II-arvoluokan lepakkoalueille, jotka kattavat koko kaava-alueen, lepakoille rakennettavia piilopaikka- ja koloniarakenteita etenkin mökkien ja kartanon yhteyteen. Ehdotamme, että tämä sisällytetään kaavaehdotukseen.

Pitkospuiden rakentamisesta luovutaan

Kaavaan merkittyjä pitkospuita on syytä vielä harkita ja mielellään luopua niistä, koska ne kulkisivat Kivinokan virkistysalueen harvojen rauhallisten luonnonrantojen läpi. Ne ovat tärkeäitä suoja-alueita monille lajeille.

Pyörä- ja rantareitti sijoitetaan kauemmaksi luonnonsuojelualueesta

Rantareitti kiertää yleisenä jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettuna reittinä ohjeellisesti vanhan metsän luonnonsuojelualueen reunassa kiinni. Ratkaisu valitettavasti helpottaa pyöräilijöitä siirtymään luonnonsuojelualueelle, jonka polut ja maaperä ovat jo nyt hyvin kuluneita ennen muuta pyöräilyn takia. Ranta- ja pyöräilyreitti on siksi syytä sijoittaa kauemmaksi luonnonsuojelualueesta. Lisäksi kriittisimpiin kohtiin kannattaa rakentaa riukuaita, joka estää poikkeamisen luonnonsuojelualueen puolelle.

Helsingissä 29.10.2021