Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Furumonkuja 1 ja 3 ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut kaavamateriaaliin ja tehnyt maastokäynnin paikalla. Suunnittelualue on nykytilassaan hieno vehreä fragmentti nyt hävinneestä Aurinkolahdesta ennen mittavan asuinalueen rakentamista. Se on viimeisiä rakentamatta jääneitä kohtia alueen usein liiankin viimeistellyssä rakennetussa ympäristössä.

Vuonna 2011 palaneen suojellun Villa Furumon tontilla kasvaa komeita mäntyjä sekä suuri metsälehmus. Nykyisessä vuoden 2006 asemakaavassa huvilan pihapiiriin on merkitty useita säilytettäväksi osoitettuja kaupunkikuvallisesti arvokkaiksi merkittyjä puita. Vaikka osa tontin itäpään männyistä säilyisikin ehdotetun uudisrakentamisen toteutuessa, tulisi suurin osa puustosta sekä villiintyneestä entisestä huvilapuutarhasta, mukaan lukien vanha metsälehmus, häviämään tontin eteläisen osan rakentamisen yhteydessä.

Ehdotammekin koko suunnittelualueen jättämistä nykytilaansa hiljalleen metsäiseksi muuttuvaksi luontoalueeksi sekä tarpeelliseksi täydennykseksi ja piristäväksi vastakohdaksi Aurinkolahden muiden puistoalueiden valitettavan ylisuunnitelluille viherympäristöille.

Jos entisen Villa Furumon tontin kaavoittaminen puistoalueeksi ei maan yksityisomisteisuuden vuoksi jostain syystä ole mahdollista, tulee uuden asuinrakentamisen rajoittua ainoastaan palaneen huvilan paikalle, jolloin huvilatontin eteläosan nykyisessä asemakaavassa arvokkaaksi todettu puusto sekä kadonneen puutarhan jäänteet säilyisivät.

Helsingissä 11.6.2021