Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Honkasuontien tarkistetusta asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Lähetimme Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton Honkasuontien tarkistetusta asemakaavan muutosehdotuksesta:

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan jäsen ja varajäsen

Lautakunnan tiistain 1.6. kokouksen esityslistalla on ”Honkasuo, Honkasuontie, tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus”. Ehdotukseen sisältyy ongelmia, joihin Helsingin luonnonsuojeluyhdistys toivoo kaupunkiympäristölautakunnan kiinnittävän huomiota.

Olemme tammikuussa 2019 antaneet muistutuksen kaavaehdotuksesta:
https://www.sll.fi/helsinki/2019/01/15/muistutus-honkasuontien-kaavaehdotuksesta/ ja lokakuussa 2017 mielipiteen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://www.sll.fi/helsinki/2017/10/12/mielipide-honkasuontien-asemakaavan-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta-seka-valmisteluaineistosta/.

Aivan kuten muistutuksessa ja mielipiteessä olemme tuoneet ilmi, haluamme yhä painottaa, että kaava-alue on tärkeä osa Helsingin, Espoon ja Vantaan rajoilla säästynyttä yhtenäistä, Helsingin oloissa laajaa (noin 40 ha) ja monipuolista metsäistä aluetta. Alueen poikki kulkee maakunnallisesti tärkeä metsäekologinen yhteys, joka yhdistää toisiinsa Vantaan Raappavuoren metsät pohjoisessa sekä Espoon Lintuvaara-Monikon metsät lännessä.

Metsän pirstomisen lisäksi pidämme ongelmallisena myös sitä, että kaava-alue on kanahaukan pesän päällä. Ainakin viime vuonna pesässä oli poikue, ja poikaset rengastettiin. Alue on myös liito-oravan ydinaluetta, ja siellä on erittäin uhanalaisen lahokaviosammaleen tunnettu esiintymispaikka.

Edellä mainittujen syiden takia Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää, että rakentamisesta luovutaan mieluiten kokonaan tai vähintään Honkasuontien pohjoispuolella.

Helsingissä 31.5.2021