Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Pärnunkatu 6:n ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut asemakaavaehdotukseen ja tehnyt paikalla maastokäynnin. Yhdistys on huolissaan siitä, miten tontin pohjoisosiin suunnitellut kerrostalot kaventavat vielä olemassa olevaa ekologista yhteyttä Kallahdenniemestä Ramsinniemeen sekä Meri-Rastilan ulkoilualueelle.

Ehdotamme, että Pärnuntien 6:n tontilla rakentamista päivitetään Ole Kandelinin puiston vieressä niin, että nyt rakennettavaksi osoitetun tontin pohjoisosan rakentaminen poistetaan kaavaehdotuksesta ja alue jää metsäiseksi liittyen nykyiseen jokseenkin luonnontilankaltaiseen puistoon. Alueella on tehty muutama vuosi sitten jonkin verran aiemman asemakaavan keskeytyneeseen toteutukseen liittyviä hakkuita, mutta kokonaisuudessaan se muodostaa silti edelleen tärkeän osan nykyään valitettavasti ennestään kaventunutta ja erityisen huolellista vaalimista edellyttävää tärkeää alueellista viheryhteyttä Meri-Rastilan eteläosassa.

Suunnittelualueen lähipiirissä oleva arvokkaan luonnonsuojelualueen Rastilan nevan suoluonto tulee säilyttää. Ympäristön tehokas rakentaminen herättää huolen suon vesitasapainosta ja arvokkaan kasvillisuuden vaatimista olosuhteista. Vaikka kaavaehdotuksesssa on huomioitu asia johtamalla hulevesiä jatkossa osittain enemmän suoalueelle, on toteutuksessa ja myös jatkoseurannassa ehdottomasti selvitettävä ja varmistettava, että olosuhteet pysyvät nevalla suoluonnolle suotuisina myös jatkossa.