Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Ku­nin­kaan­kar­ta­non­saa­ren ja Van­han­kau­pun­gin­kos­ken itähaaran suun­ni­tel­ma­luon­nok­sis­ta

Lausunto Kuninkaankartanonsaaren ja Vanhankaupunginkosken itähaaran suunnitelmaluonnoksista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteavat suunnitelmien olevan kannatettavia. 

Itähaaran kalatien parantamisen jälkeen tulee selvittää myös Länsihaaran padon purkamisen eri vaihtoehdot, kuten kaupunginvaltuusto keväällä päätti. Nyt meritaimenet ja lohet törmäilevät patoon ja kuolevat, kun ne eivät osaa sitä kiertää. Näin ei voi eikä saa enää 2000-luvulla olla.

Kunnostettavan osuuden yläosan kivikasat pitää levittää uomaan koko leveydeltään tarjoamaan suojaa lohikalojen poikasille. Myös kutusoraikoita on syytä rakentaa kivien lomaan karkealla luonnonsoralla.

Itäväylään louhittavaan syvempään uomanosaan pitää sijoittaa isoja kiviä ja lohkareita toisiinsa kiinnittyneinä, jotta myös siioilla oikeasti on paremmat edellytykset päästä jyrkemmän osuuden yläpuoliseen vesistöön.

Puistosuunnitelman hyväksymistä edeltävä kuuleminen

Ennen puistosuunnitelman hyväksymistä se pistetään vielä nähtäville. Tästä olisi toivottavaa ilmoittaa myös Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykselle ja piirille mieluiten sähköisesti: helsy(AT)sll.fi ja uusimaa(AT)sll.fi 

Lisätiedot: Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola(AT)sll.fi