Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Liika rakentaminen uhkaa Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tulevaisuutta

Mediatiedote 9.10.2020 / Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys: liika rakentaminen uhkaa Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tulevaisuutta

Uusi asemakaava sallisi liki 30 rakennuksen mökkikylän rakentamisen Kuninkaansaareen, keskellä saaren vanhinta metsää olevalle luonnonsuojelualueelle. Vallisaareen koillisosaan puolestaan osoitetaan uudisrakentamista peräti 450 asukkaan tarpeisiin, vaikka saarelle ei suunnitella pysyvää asutusta. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää uutta asemakaavaa laittomana ja on siksi valittanut siitä oikeuteen. Kaava uhkaa nykymuodossaan saarten luonto- ja kulttuuriarvojen muodostamaa historiallista kokonaisuutta.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuun lopussa Vallisaaren ja Kuninkaansaaren uuden asemakaavan. Kaupungilla on selkeä tarkoitus kehittää saarten matkailutoimintaa lisäämällä niiden majoituskapasiteettia. Uusi asemakaava osoittaakin saarille runsaasti majoitusrakennuksia. Kuninkaansaaren pohjoisosaan on suunnitteilla noin 30 rakennuksen muodostama mökkikylä. Mökkikylä sijoittuu saaren vanhimman metsän alueelle, jonka se toteutuessaan pirstoisi. Käytännössä mökkikylä myös sulkisi saaren pohjoisrannan muilta vierailijoilta ja muuttaisi suojeltua maisemakuvaa. Vallisaaren koillisosaan suunnitellaan uudessa asemakaavassa huomattavaa uudisrakentamista: uuden rakennusoikeuden määrä on liki 20 000 neliömetriä. Määrää havainnollistaa sen kuvittelu kerrostaloina: yhteensä saarille suunniteltu uudisrakentaminen vastaa peräti kahdeksaa viisikerroksista kahden portaan kerrostaloa asukasmäärän ollessa 450-500 henkeä.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on valittanut asemakaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsy pitää kaavaa uhkana saarten luonto- ja kulttuuriarvojen muodostamalle ainutlaatuiselle historialliselle kokonaisuudelle. Kaava on asemakaavoitusta ohjaavien ylempien kaavojen vastainen ja jopa ristiriidassa itsensä kanssa: uudisrakentaminen osoitetaan kaavassa luonnonsuojelualueiksi merkityille alueille. Yhdistyksen mielestä on selvää, että rakentaminen ei ole oikea tapa suojella arvokkaita alueita. Lisäksi kaavoituksen yhteydessä tehdyissä luontovaikutusten arvioinneissa on vakavia puutteita: niistä puuttuvat kokonaan tiedot uhanalaisten luontotyyppien esiintymisalueista, joita ilman rakentamisen vaikutuksia uhanalaisiin eliöihin ja luontotyyppeihin on mahdoton arvioida.

Helsy ei vastusta saarten kehittämistä matkailukin huomioiden, vaan haluaa muistuttaa saarten ainutlaatuisten luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisestä. Majoitustilaa tulisikin suunnitella ensisijaisesti saarten historiallisen rakennuskannan yhteyteen.

Helsyn valitus asemakaavasta on luettavissa täältä.

Lue lisää rakentamisen vaikutuksista saariin Helsyn blogista.

Lisätietoja:

Aapo Salmela, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

helsy@sll.fi, 050 3011 633