Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Erävoitto luonnolle: Patterimäen asemakaava kaatui oikeudessa

Mediatiedote 6.10.2020 / Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

Erävoitto luonnolle: Patterimäen asemakaava kaatui oikeudessa

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut Patterimäen asemakaavan lainvastaisena. Asemakaavassa suunniteltiin uusia kerrostaloja ja maanalaista varikkoa arvokkaalle metsäalueelle. Keskeiset perusteet kaavan kaatumiselle olivat uudet tiedot liito-oravan levinneisyydestä. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy on tyytyväinen oikeuden ratkaisuun, joka korostaa jälleen ajantasaisten ja kattavien luontoselvitysten tarvetta sekä muistuttaa siitä, että uusia asuinalueita suunniteltaessa on otettava huomioon liikenneyhteyksien lisäksi myös luonto- ja virkistysarvot.

Patterimäen asemakaavassa osoitetaan uusia kerrostaloja pääasiassa alueen itäpuolelle, joka on nykyään valtaosin metsää. Lisäksi kaavassa on osoitettu asuinrakentamista alueen pohjoisosaan, Teknoksen maalitehtaan läheisyyteen ja Staran käyttöön tarkoitetun maanalainen varikkoalueen maanpäälliset osat. Asemakaava ei vaikuta suoraan samalle alueelle linjattuun Raide-Jokeriin, vaan kaavan tarkoituksena on ollut asuinrakentamisen tiivistäminen Raide-Jokerin varrella.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena: oikeuden keskeisenä perusteena ovat alueelle viime vuosina tehdyt uudet liito-oravahavainnot ja niiden pohjalta laaditut selvitykset, joiden mukaan liito-oravan ydinalueita löytyy rakennettavaksi suunnitelluilta alueilta. Oikeus toteaa päätöksessään, että kaavan mukainen rakentaminen ei ole mahdollista heikentämättä liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita. ”Oikeuden päätös oli liito-oravaa koskevien uusien selvitysten perusteella odotettu, mutta tärkeä – se osoittaa, että myös kaavan hyväksymisen jälkeen tehdyt havainnot pitää huomioida” kommentoi Helsyn järjestösihteeri Aapo Salmela ja jatkaa: ”Liito-oravan lisäksi on hyvä muistaa, että alueella on muitakin merkittäviä luonto- ja virkistysarvoja, jotka on ehdottomasti huomioitava myös kaavoituksessa. Lisäsi Patterimäki on tärkeä osa läntisen Helsingin jo nyt ahtaalla olevaa viherverkostoa.” Helsy ei vastusta asuinrakentamisen tiivistämistä eikä Raide-Jokeria, mutta muistuttaa, että luontoarvojen suojelun ja niiden ajantasaisen selvittämisen on oltava kaiken kaupunkisuunnittelun lähtökohta.

Lisätietoja:

Aapo Salmela, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

helsy@sll.fi, 050 3011 633

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton suurin paikallisyhdistys, joka toimii Helsingin alkuperäisluonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden säilyttämiseksi sekä elinympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi.