Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Raide-Jokerin suunnittelussa unohdettiin luontoarvot – Helsingin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys ei valita Patterimäen poikkeusluvasta

Mediatiedote 7.8.2020

Raide-Jokerin suunnittelussa unohdettiin luontoarvot – Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ei valita Patterimäen poikkeusluvasta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) ei valita Uudenmaan ELY-keskuksen Patterimäelle antamasta poikkeusluvasta. Raide-Jokerin rakentaminen poikkeusluvan sallimalla tavalla heikentää alueen liito-oravien elinpiiriä, mutta yhdistys arvioi nykyisen oikeuskäytännön sellaiseksi, ettei valittamalla todennäköisesti ole saatavissa parempaa ratkaisua.

Helsy valitti viime vuonna yhdessä Pajamäki-seuran kanssa Patterimäen liito-oravia uhkaavista rakennustöistä, jotka aiottiin aloittaa ilman lain vaatimaa poikkeuslupaa. Helsingin hallinto-oikeus palauttikin asian ELY-keskukselle, joka heinäkuussa antoi poikkeusluvan.

”Oli virhe, ettei Raide-Jokerista tehty aikanaan ympäristövaikutusten arviointia. Se olisi nostanut esille tällaiset kipupisteet, ja ongelmat olisi voitu välttää raidelinjausten tarkemmalla suunnittelulla”, toteaa Helsyn puheenjohtaja Antti Halkka.

Patterimäen lähimetsää uhkaa myös asemakaavan muutos, joka mahdollistaa 15 kerrostalon rakentamisen alueelle. Toteutuessaan nyt suunnitellulla tavalla Raide-Jokeri heikentäisi huomattavasti liito-oravan elinmahdollisuuksia alueella. Tämä tulisi muistaa myös asemakaavan toteuttamista arvioitaessa.

Helsy muistuttaa, että vastoin julkisuudessakin usein esitettyä, liito-oravien määrä on jyrkässä laskussa. Yökulkijan kanta on taantunut 1950-luvun puolivälistä lähtien pääasiassa metsätalouden vuoksi. Vuosien 2006 ja 2015 välillä tehty valtakunnallinen tutkimus  osoitti lajin kannan taantuneen peräti 23 prosenttia.

Tätä yleistä kuvaa ei muuta se, että pääkaupunkiseudulla liito-oravat ovat suojelun avulla ja tehometsätalouden puuttumisen vuoksi viime vuosina lisääntyneet. ELY-keskuksen mukaan Helsingissä oli viime vuonna 86 asuttua elinpiiriä, kasvua edellisvuoteen viidennes. Tämän suunnan jatkuminen on turvattava – suurin uhka sille on kaupunkilaisten lähimetsien rakentaminen.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Antti Halkka

antti.halkka(AT)sll.fi