Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pärnunkatu 6:n sekä Furuborginkatu 6:n ja 8:n asemakaavojen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mis­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on huolissaan molempien kaavahankkeiden osalta siitä, miten tonttien pohjoisosiin suunnitellut kerrostalot kaventavat vielä olemassa olevaa ekologista yhteyttä Kallahdenniemestä Ramsinniemeen ja Meri-Rastilan pohjoisrannan metsiin.

Ehdotamme, että Pärnuntien tontilla rakentaminen hylätään Ole Kandelinin puiston vieressä niin, että tontin pohjoisosa jää metsäiseksi ja liittyy puistoon.

Furuborginkatu 6 ja 8 rajoittuvat Valkkusuonkujaan, jonka toisella puolella on voimassa oleva asemakaava kahdelle pitkälle, kaksikerroksiselle rakennukselle, jotka lienevät rivitaloja. Ekologinen yhteys jatkuu Ole Kandelinin puistosta Rastilan nevan ja Valkkusuonmetsän poikki edellä mainittuihin laajempiin metsiin. Tämä ekologinen yhteys on turvattava jättämällä Furuborginkatu 6:n ja 8:n pohjoisosa rakentamatta ja sijoittamalla kerrostalot muualle tonteilla.

Kyseisten suunnittelualueiden lähipiirissä oleva arvokkaan luonnonsuojelualueen, Rastilan nevan, (jota kutsutaan myös Valkkusuoksi) suoluonto tulee säilyttää. Ympäristön tehokas rakentaminen herättää huolen suon vesitasapainosta ja arvokkaan kasvillisuuden vaatimista olosuhteista. Jatkosuunnittelussa on ehdottomasti selvitettävä ja varmistettava, että olosuhteet pysyvät suoluonnolle suotuisina.