Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pajamäenkujan katusuunnitelman sekä Patterimäen puis­to­suun­ni­tel­man luonnoksista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää huonosti harkittuna ja ennenaikaisena puisto- ja katusuunnitelmien luonnosten asettamista nähtäville tilanteessa, jossa niiden mielekkyyden ja laillisuuden kannalta keskeinen asemakaava on vielä vailla lainvoimaa ja juridisen arvioinnin kohteena. Esitämme, että Pajamäenkujan katusuunnitelman sekä Patterimäen puistosuunnitelman edistäminen keskeytetään odottamaan asemakaavasta tehtyjen valitusten oikeudellista ratkaisua.

Lisäksi pidämme merkittävänä puutteena sitä, että Patterimäen puistosuunnitelman selostuksessa ei kerrota lainkaan sitä, että suunnitelma-alue kattaa myös Patterimäen mäkialueen, joka on Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohde sekä samalla yleiskaavan SL-varaus. Kyseinen alue on edellä mainituissa dokumenteissa esitetty yksiselitteisesti suojeltavaksi lakisääteisenä suojelualueena, mikä velvoittaa myös puistosuunnittelua.

Alueelle esitetyt uusi tie, uudet raitit sekä leikkipaikan siirto ovat mielekkäitä, vain mikäli asemakaava saa lainvoiman esitetyssä muodossaan. Leikkipaikalle on tässäkin tapauksessa syytä hakea uusi paikka, sillä suunnitelmakartan perusteella leikkipaikkaa on kaavailtu Patterimäen suojeluvarauksen rajauksen sisälle. Helsingin vähät luonnonsuojeluvaraukset tulee rajata lähtökohtaisesti tällaisten hankkeiden ulkopuolelle.